Πειραματική μονάδα υβριδικού συστήματος καθαρισμού καυσαερίων

Πειραματική μονάδα υβριδικού συστήματος καθαρισμού καυσαερίων

189
Πειραματική μονάδα υβριδικού συστήματος καθαρισμού καυσαερίων

Για σχεδόν ένα χρόνο οι εταιρείες Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line), Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) και Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. (MKK), πραγματοποιούν δοκιμές ενός πρόσφατα ανεπτυγμένου «Hybrid SOx Scrubber System» για την απομάκρυνση των οξειδίων του θείου (SΟx) από τα καυσαέρια των μηχανών των πλοίων.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο πλοίο “DRIVE GREEN HIGHWAY” της εταιρείας “K” Line, στο οποίο έχει εγκατασταθεί η πειραματική μονάδα του υβριδικού αυτού συστήματος καθαρισμού καυσαερίων. Το συγκεκριμένο σύστημα δοκιμάζεται από τον Φεβρουάριο του 2016 οπότε και έγινε η παράδοση του πλοίου.

Το υβριδικό αυτό σύστημα έχει δύο τρόπους λειτουργίας. Μια λειτουργία «ανοιχτού βρόγχου», όπου θαλασσινό νερό ψεκάζεται απ ευθείας στα καυσαέρια, και μία λειτουργία «κλειστού βρόγχου». Στην τελευταία, χρησιμοποιείται φρέσκο νερό σαν καθαριστικό, και μετά τον καθαρισμό του καυσαερίου, ουδετεροποιείται με τη χρήση υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) για να ψεκαστεί έπειτα πάλι στο καυσαέριο. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται σταθερός καθαρισμός ο οποίος δεν επηρεάζεται από τις ιδιότητες του θαλασσινού νερού κάθε περιοχής .

Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξακριβώνουν πλέον ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος στον περιορισμό των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων πληροί τους διεθνείς κανονισμούς, και το σύστημα έχει εγκριθεί επίσημα από τη Δημοκρατία του Παναμά, όπου είναι νηολογημένο το υπό δοκιμή πλοίο.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.