Τη διανομή μερίσματος για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές της ανακοίνωσε...

Τη διανομή μερίσματος για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές της ανακοίνωσε η Costamare Inc.

233
Τη διανομή μερίσματος για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές της ανακοίνωσε η Costamare Inc.

Η Costamare Inc. ανακοίνωσε την πρόθεσή της για διανομή μερίσματος για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές της, ως εξής:

Για τις προνομιούχες μετοχές “Series B” μέρισμα $0,476563/μετοχή, για τις προνομιούχες μετοχές “Series C” μέρισμα $0,531250/μετοχή και για τις προνομιούχες μετοχές “Series D” μέρισμα $0,546875/μετοχή.

Αφορούν την περίοδο από 15 Οκτωβρίου 2016 έως και 14 Ιανουαρίου 2017 και η πληρωμή τους θα εκκαθαρισθεί στις 17 Ιανουαρίου 2017 για τους μετόχους που θα έχουν στην κατοχή τους προνομιούχες μετοχές όλων των σειρών στις 13 Ιανουαρίου 2017.

Επίσης, η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα $0,10/μετοχή και για τις κοινές μετοχές της για το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Η διανομή του θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2017 για κατόχους μετοχών της εταιρείας στις 23 Ιανουαρίου 2017.

Η διανομή μερίσματος εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και την εκπλήρωση ορισμένων χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων.