Νέος κανονισμός στοχεύει στην προστασία των ναυτικών για τους κλειστούς χώρους του...

Νέος κανονισμός στοχεύει στην προστασία των ναυτικών για τους κλειστούς χώρους του πλοίου

290
Νέος κανονισμός στοχεύει στην προστασία των ναυτικών για τους κλειστούς χώρους του πλοίου

Μέσα στο 2016, η διεθνής σύμβαση SOLAS τροποποιήθηκε σε ότι αφορά είσοδο σε κλειστούς χώρους στα πλοία και ειδικότερα στα όργανα μέτρησης της ατμόσφαιρας των παραπάνω χώρων. Ο νέος κανονισμός στοχεύει στην προστασία των ναυτικών που πρόκειται να εισέλθουν σε κλειστούς χώρους και ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016. Σύμφωνα με την παραπάνω αναθεώρηση τα πλοία υποχρεούται να φέρουν τα κατάλληλα όργανα που απαιτούνται ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα μέτρησης της ατμόσφαιρας των κλειστών χώρων σε οξυγόνο, εύφλεκτα αέρια αλλά και τοξικά αέρια όπως υδρόθειο και μονοξείδιο του άνθρακα πριν την είσοδο των ναυτικών.
Κλειστοί χώροι σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οδηγού Ασφαλείας για τους Τερματικούς σταθμούς και τα Δεξαμενόπλοια (ISGOTT) είναι χώροι που έχουν περιορισμένα ανοίγματα για την είσοδο και την έξοδο, με ανεπαρκή εξαερισμό και δεν έχουν σχεδιαστεί για συνεχή χρήση από το άνθρωπο. Επομένως εν δυνάμει οι κλειστοί χώροι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ναυτικών. Η λέσχη αποζημιώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK P & I Club) με βάση αναφορές από τους επιθεωρητές του εντόπισε περιπτώσεις όπου δεν λαμβάνονται μέτρα εξάλειψης του κινδύνου. Με στόχο λοιπόν τον περιορισμό του κινδύνου και κατ’ επέκταση των απαιτήσεων για αποζημιώσεις η λέσχη προτείνει μια σειρά από μέτρα τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στην ήδη υπάρχουσα λίστα ελέγχου(Checklist).
1. Ο σωλήνας δειγματοληψίας να έχει αρκετό μήκος για να καλύπτει το συνολικό ύψος της δεξαμενής
2. Να παρέχεται εξαερισμός στο χώρο εισόδου έχει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την είσοδο
3. Να έχει σταματήσει ο εξαερισμός τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την πρώτη μέτρηση της ατμόσφαιρας του χώρου.
4. Να έχει προηγηθεί της εισόδου αξιολόγηση κινδύνου και ενημέρωση όλου του προσωπικού που θα εμπλακεί στην επιχείρηση
5. Οι αναπνευστικές συσκευές, να βρίσκονται έτοιμες για χρήση στην είσοδο του χώρου και να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο στο στόμιο της εισόδου καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης σε συνεχή επικοινωνία με τους ναυτικούς που έχουν εισέλθει στο χώρο.
6. Οι ναυτικοί μέσα στο χώρο είναι εφοδιασμένοι με συσκευή εντοπισμού πολλαπλών αερίων (personal multi gas detector)
7. Συνεχής εξαερισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης
8. Η ατμόσφαιρα πρέπει να επανελέγχεται όταν οι ναυτικοί ευρίσκονται μέσα στον κλειστό χώρο
9. Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται πρέπει να έχει υπογράψει την άδεια εργασίας μέσα στο χώρο.
Μόνο όταν όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί θα πρέπει να επιτρέπεται οποιαδήποτε προσωπικό για να εισάγετε ένα κλειστό χώρο επί του σκάφους.
Η προσπάθεια των επιθεωρητών είναι σαφές ότι εστιάζει στην λήψη επιπρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό των ατυχημάτων και κατ’ επέκταση των απαιτήσεων αποζημιώσεων. Πριν όμως την πρόταση για την προσθήκη μέτρων η τη βελτίωση των υπαρχόντων καλό είναι να λαμβάνεται υπ όψιν και η άποψη των χρηστών. Προτείνεται λοιπόν οι προτάσεις πριν την εφαρμογή τους να συζητούνται στις επιτροπές ασφαλείας του πλοίου(safety committee meetings) ούτως ώστε οι ναυτικοί να μεταφέρουν την άποψη τους για την αποτελεσματικότητα η όχι των προτεινόμενων αλλαγών η προσθηκών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.