Η χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις ναυτιλιακές...

Η χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες;

389
Η χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες;

Ο Ιαπωνικός νηογνώμονας (NK) έχει αρχίσει δοκιμές για το «Σύστημα Ηλεκτρονικής πιστοποίησης», το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα παγκοσμίως το οποίο θα μπορεί να παρέχει πιστοποιητικά κατάταξης σε κλάση των πλοίων αλλά και τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για λογαριασμό των κρατών σημαίας, σε ηλεκτρονική μορφή.
Η χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών σύμφωνα πάντα με τον Ιαπωνικό νηογνώμονα θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες με τη μείωση του κόστους στη μέχρι τώρα χρήση των εντύπων των κρατών σημαίας αλλά και τη διαχείρισή τους επί του πλοίου.
Το πιλοτικό πρόγραμμα του Ιαπωνικού Νηογνώμονα υλοποιείται σε πλοία που φέρουν σημαία Λιβερίας για λογαριασμό της οποίας έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΜΟ (FAL. 5/Circ.39/rev 2) τον περασμένο Απρίλιο. Οι δοκιμές αφορούν στην λήψη δεδομένων από τα πλοία και κυρίως στην επιβεβαίωση της γνησιότητας των δεδομένων. Η επιτυχία των δοκιμών αυτών θα αποτελέσει την απαρχή για την ανάπτυξη ενός συστήματος για την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών πιστοποιητικών κατάταξης σε κλάση αλλά και των πιστοποιητικών που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις.
Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα αποδειχθεί από την επιβεβαίωση της γνησιότητας του εκδίδοντος το πιστοποιητικό αλλά και από την επάρκεια αποδεικτικών αυτής της γνησιότητας από τον πιστοποιούμενο κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων από τους διάφορους φορείς όπως port state control, vetting surveys, που αποτελούν τους τρίτους κατά περίπτωση φορείς.
Ενδεχομένως, η επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων πιστοποίησης και για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται απευθείας από το κράτος σημαίας αλλά και τα πιστοποιητικά από τα port state control (tank vessel examination letter issued by U.S Coast Guard), θα είχε πολλαπλά οφέλη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Η ναυτιλία στην περίοδο κρίσης που διανύει μάλλον είναι έτοιμη να υποδεχθεί τις παραπάνω εξελίξεις, εφ’ όσον αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα τους, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Είναι μία εξέλιξη η οποία θα μειώσει το φόρτο εργασίας στο πλοίο, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και το λειτουργικό κόστος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.