Εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. της Costamare Inc.

Εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. της Costamare Inc.

470
Εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. της Costamare Inc.

Η Costamare Inc. με δελτίου τύπου που εξέδωσε, ανακοίνωσε την εκλογή δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έπειτα από την ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό.
Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο και Charlotte Stratos, οι οποίοι εξελέγησαν για τριετή θητεία η οποία θα λήξει το 2019, οπότε και θα προκύψουν οι αντικαταστάτες τους.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικύρωση της επιλογής των ανεξάρτητων ελεγκτών της Ernst & Young (Hellas) για τον εσωτερικό έλεγχο της χρήσης του 2016.