Ο Όμιλος Maersk εφαρμόζει νέα στρατηγική σχετικά με τις άδειες μητρότητας

Ο Όμιλος Maersk εφαρμόζει νέα στρατηγική σχετικά με τις άδειες μητρότητας

670
Ο Όμιλος Maersk εφαρμόζει νέα στρατηγική σχετικά με τις άδειες μητρότητας

Για να αυξηθεί η παραμονή στην εργασία των γυναικών στελεχών μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία, ο Όμιλος Maersk από 4 τις Απριλίου 2016 εφαρμόζει μια νέα στρατηγική σχετικά με τις άδειες μητρότητας. Η εφαρμογή μιας νέας πολιτικής μητρότητας θα βελτιώνει πλέον τα οφέλη κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την άδεια μητρότητας για τις εργαζόμενες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η νέα πολιτική περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα που επιτρέπει τη σταδιακή επανένταξη στην εργασία για όλες τις εργαζόμενες στην ξηρά. Η νέα πολιτική υιοθετεί μία νέα άδεια μητρότητας 18 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές για όλες τες εργαζόμενες. Οι άδεις υπόκεινται όμως και σε τοπικούς κανονισμούς εργατικής νομοθεσίας .
Η έρευνα της KPMG για τη Maersk καταλήγει ότι οι πολιτικές για την άδεια μητρότητας έχουν επίδραση στη συμμετοχή του γυναικείου φύλου στην αγορά εργασίας . Οι νέες πολιτικές αντιμετωπίζονται από φορείς και ομάδες συμφερόντων ως θετικές. συμβάλλοντας στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών .
Η νέα πολιτική υποστηρίζει το στόχο για τη διατήρηση των ταλαντούχων γυναικών που εργάζονται στον Όμιλο αλλά και να προσελκύσει ακόμη περισσότερες προκειμένου να προσληφθούν μελλοντικά και άλλα ταλέντα.
Η νέα πολιτική θα βελτιώσει τους όρους για τις γυναίκες που εργάζονται για την Maersk σε τουλάχιστον 51 χώρες, από τις 130 στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Στις ΗΠΑ, πάνω από 1.200 γυναίκες που απασχολούνται θα μπορούν να εξασφαλίσουν 18 εβδομάδες άδεια μετ ‘αποδοχών σε σύγκριση με την τρέχουσα άδεια μετ’ αποδοχών τους (συνήθως 6 εβδομάδες).
Στην Ινδία από 12 εβδομάδες άδειας μητρότητας με αποδοχές η νέα άδεια θα είναι τώρα 18 εβδομάδων.
Εκτός όμως από τις 18 εβδομάδες άδειας μητρότητας, η νέα πολιτική περιλαμβάνει επίσης ένα πρόγραμμα επιστροφής στην εργασία, η οποία δίνει στις/ στους εργαζόμενους την ευκαιρία να εργαστούν 20% λιγότερες ώρες, με πλήρη αμοιβή κατά το πρώτο έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας, μέχρι και έξι μήνες μετά την επιστροφή στην εργασία. Η σταδιακή επιστροφή θα επιτρέπει στις γυναίκες εργαζόμενες να έχουν μια ομαλότερη επανένταξη στην εργασία.