Το νέο προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Το νέο προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

794
Το νέο προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπορικού Ναυτικού (πάσης τάξεως), που διεξήχθησαν από την 1`/10/2015 – 30/12/2015, συνήλθε χθες, Τετάρτη το νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο και εξέλεξε κατόπιν ψηφοφοριών το νέο προεδρείο της, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Τσικαλάκης
Α΄Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καραγεώργος
Β΄Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Φωτεινός
Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Μαρινάκης
Ταμίας: Νικόλαος θεοδόσης