Αυξάνονται οι χρηματικές ποινές για ρύπανση στα χωρικά ύδατα των ΗΠΑ

Αυξάνονται οι χρηματικές ποινές για ρύπανση στα χωρικά ύδατα των ΗΠΑ

118
Αυξάνονται οι χρηματικές ποινές για ρύπανση στα χωρικά ύδατα των ΗΠΑ

Όπως μας πληροφορεί το Gard P&I Club, οι Η.Π.Α. αποφάσισαν να αυξήσουν κατά 10% τις χρηματικές ποινές στις εταιρείες που πραγματοποιούν ρύπανση στα χωρικά ύδατα της χώρας.
Ειδικότερα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τα όρια των χρηματικών ποινών που ορίζονται στον Oil Pollution Act (OPA) του 1990, σε μία προσπάθεια αυτά να λειτουργήσουν ως φόβητρο για τους επίδοξους ρυπαντές. Τα συγκεκριμένα όρια λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και τον πληθωρισμό.
Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι εξαιρετικά απίθανο να μειωθούν στο μέλλον τα συγκεκριμένα όρια, ενώ ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω. Κατά συνέπεια μια ρύπανση επί των Αμερικανικών υδάτων μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά σημαντικές οικονομικές ζημίες μια ναυτιλιακή εταιρεία.