Μια συνολική έκθεση της Ναυτιλιακής Νομοθεσίας που θα αλλάξει το “τοπίο”

Μια συνολική έκθεση της Ναυτιλιακής Νομοθεσίας που θα αλλάξει το “τοπίο”

724
Μια συνολική έκθεση της Ναυτιλιακής Νομοθεσίας που θα αλλάξει το “τοπίο”

Τα επόμενα χρόνια αναμένονται να φέρουν πληθώρα νέων κανονισμών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλάζοντας για μια ακόμα φορά τα δεδομένα του “παιχνιδιού”.

Με ακριβώς αυτήν την αφορμή και για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων, το Lloyds Register Μarine παρουσιάζει τη νέα ναυτιλιακή νομοθεσία η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2015.

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Photo: Teekay Corporation