Οι αποφάσεις της 2ης Συνόδου της Υποεπιτροπής για τη μεταφορά φορτίων &...

Οι αποφάσεις της 2ης Συνόδου της Υποεπιτροπής για τη μεταφορά φορτίων & εμπορευματοκιβωτίων

129
Οι αποφάσεις της 2ης Συνόδου της Υποεπιτροπής για τη μεταφορά φορτίων & εμπορευματοκιβωτίων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Συνόδου της Υποεπιτροπής για τη Μεταφορά Φορτίων & Εμπορευματοκιβωτίων (IMO/CCC 2), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κατά το διάστημα 14-18 Σεπτεμβρίου 2015.
Από τα σημαντικότερα θέματα που διαπραγματεύτηκε η εν λόγω Υποεπιτροπή στην παρούσα Σύνοδό της ήταν η υγροποίηση φορτίου βωξίτη και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του σχετικού λήμματος στον Κώδικα IMSBC, μετά την εξέταση των ευρημάτων του ναυαγίου του Φ/Γ “BULK JUPITER” (Ιαν.2015), το οποίο μετέφερε βωξίτη σε χύδην μορφή και στοίχισε τη ζωή σε 18 μέλη πληρώματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Υ/Ε κατόπιν εκτενών συζητήσεων και παρουσίαση σχετικών μελετών, προέβη στη σύσταση Ομάδας Αλληλογραφίας, στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας, για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων φορτίου βωξίτη και ενέκρινε ως προσωρινό μέτρο την έκδοση εγκυκλίου προς τους πλοιάρχους με σχετικές προειδοποιήσεις ασφαλείας κατά τη μεταφορά του.
Περαιτέρω, αναφορικά με την εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών και την ανάπτυξη μέτρων για τη χρήση αλκοολών, κυψελών καυσίμου και πετρελαίου ντίζελ χαμηλού σημείου ανάφλεξης ως ναυτιλιακά καύσιμα σε συνάρτηση με την τροποποίηση του Κώδικα IGF προκρίθηκε από την Υποεπιτροπή η περαιτέρω εξέταση κατασκευαστικών και λειτουργικών απαιτήσεων και λοιπών τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο Ο.Ε.
Τέλος, η Υ/Ε προέτρεψε τις ναυτιλιακές διοικήσεις να υποβάλλουν στοιχεία/ πληροφοριακά δεδομένα στη διεθνή βάση ‘Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Συνεχούς Εξέτασης Εμπορευματοκιβωτίων’ (ACEP), η οποία βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία και προέβη στην έγκριση τροποποιήσεων του Κώδικα IMDG και της Δ.Σ. CSC 1972 για την ασφαλή μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.