«Ναυτιλιακή Κύπρος 2015»: Μπορούν οι ναυτιλιακοί παράγοντες να επηρεάσουν τις αποφάσεις;

«Ναυτιλιακή Κύπρος 2015»: Μπορούν οι ναυτιλιακοί παράγοντες να επηρεάσουν τις αποφάσεις;

101
«Ναυτιλιακή Κύπρος 2015»: Μπορούν οι ναυτιλιακοί παράγοντες να επηρεάσουν τις αποφάσεις;

Η δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2015» διασφάλισε με επιτυχία να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των συνέδρων στα επίπεδα της προηγουμένης ημέρας.
Το θέμα της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου ήταν “Σύγχρονη Ναυτιλία “Επιχειρησιακό περιβάλλον”” (The New Shipping “Environment”).
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξέταση ορισμένων στοιχείων που επηρεάζουν τις ρυθμιστικές αποφάσεις στη διεθνή ναυτιλία καθώς επίσης και με τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα σε σχέση με την αυξανομένη χρήση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου. Η συνάντηση ήταν διαμορφωμένη σε δύο θεματικές ενότητες, η πρώτη με θέμα “Μπορούν οι ναυτιλιακοί παράγοντες να επηρεάσουν τις αποφάσεις;” (Do Shipping people influence decisions?”) και η δεύτερη με θέμα “e-shipping”.
Στο πρώτο μέρος της συζήτησης συντονιστής ήταν ο κ. Ανδρέας Χρυσοστόμου, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας με ομιλητές τον κ. Παύλο Κυπριανού, Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων της εταιρείας Grimaldi Group, τον κ. Pierre-Yves Cousteau, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Cousteau, τον κ. Peter Hinchliffe, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητήριου (ICS) και τον κ. John Maggs, Πρόεδρο του Συνασπισμού Clean Shipping.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι διακεκριμένοι ομιλητές επικεντρώθηκαν στη διαδικασία λήψης ρυθμιστικών αποφάσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο βαθμό συμμετοχής και στη βαρύτητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας στη διαδικασία λήψης ρυθμιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη φύση του θέματος και τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί, μπορεί να έχει καθαριστικό ρόλο στη λήψη ρυθμιστικών αποφάσεων.
Οι ομιλητές περαιτέρω εξέφρασαν διάφορες ανησυχίες για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για ορισμένα περιβαλλοντικά θέματα σε σχέση με την ναυτιλία, αμφισβήτησαν τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη αυτών των αποφάσεων και διερωτήθηκαν αν οι σχετικοί στόχοι επιτεύχθηκαν. Περαιτέρω, οι ομιλητές σημείωσαν ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να ενεργεί προληπτικά υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές. Επιπρόσθετα, οι ομιλητές δήλωσαν ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία θα πρέπει να συντονίσει τις προσπάθειες της για να πείσει την κοινή γνώμη ότι προσδίδει μεγάλη σημασία στα περιβαλλοντικά θέματα.
Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης με θέμα την εφαρμογή ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα “e-shipping”, συντονιστής ήταν ο κ. Edwin Lampert, Διευθύνων Συντάκτης του Ομίλου Riviera Maritime Media Ltd με ομιλητές τον κ. Σωκράτη Θεοδοσίου, Διευθύνωντα Σύμβουλο του Ομίλου Tototheo, την κα. Jacqueline Smith, Συντονίστρια για θέματα ναυτιλίας στην Διεθνή Ομοσπονδία Εργατών Μεταφορών (ITF) και τον κ. Robert Gluffra, Πρόεδρο της Ομάδας Γενικής Πολιτικής της Διεθνής Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS).
Οι ομιλητές εξέτασαν τις επιπτώσεις των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου στα πλοία σε σχέση με τη ναυσιπλοΐα, τους ναυτικούς, την ασφάλεια και την προστασία των πλοίων.
Οι ομιλητές ανέφεραν ότι το “e-shipping” θα πρέπει να πηγάζει από τις ανάγκες των χρηστών και όχι από τις ανάγκες των ρυθμιστών ή των τεχνολόγων. Επιπλέον, οι ομιλητές ανέφεραν ότι η επιτυχία του “e-shipping” θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών και ιδιαίτερα των ναυτικών κατά την ανάπτυξη αλλά και κατά την εφαρμογή του “e-shipping”.
Επιπρόσθετα, τόνισαν ότι ο στόχος του “e-shipping” δεν είναι η αντικατάσταση των ναυτικών στα πλοία αλλά η ενίσχυση τους με σκοπό να παίρνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις κάνοντας τα πλοία πιο ασφαλή και πιο αποδοτικά.
Τέλος, σημείωσαν ότι παρά τις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις το “e-shipping” δεν έχει ακόμα ωριμάσει και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες ειδικότερα σε ότι αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που είναι ζωτικής σημασίας για το πλοίο και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.