Με θετικό πρόσημο στις οικονομικές επιδόσεις οι Μινωικές Γραμμές

Με θετικό πρόσημο στις οικονομικές επιδόσεις οι Μινωικές Γραμμές

37
Με θετικό πρόσημο στις οικονομικές επιδόσεις οι Μινωικές Γραμμές

Φωτό: ΑΠΕ (ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Γ.)

Σε κλίμα αισιοδοξίας και ευοίωνων προοπτικών πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των Μινωικών Γραμμών Α.Ν.Ε. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο.

Κατά τη έναρξή της, ο Αντώνης Μανιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, καλωσόρισε τον πρόεδρο του Δ.Σ. Emanuele Grimaldi, τους μετόχους καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους και ανέγνωσε την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρικής χρήσης 2014.

Στη συνέχεια, σε σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Emanuele Grimaldi δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι πρόεδρος των Μινωικών Γραμμών αυτής της μεγάλης κρητικής εταιρείας. Διανύουμε δύσκολους και αβέβαιους καιρούς. Παρά το δυσμενές σημερινό οικονομικό κλίμα, και την τιμή των καυσίμων να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των λειτουργικών εξόδων κάθε εταιρείας στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, οι Μινωικές Γραμμές έχοντας υλοποιήσει μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου τους, κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το α’ τρίμηνο του 2015 να είναι η μοναδική εταιρεία με θετικό πρόσημο στις οικονομικές της επιδόσεις στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.

Οι Μινωικές Γραμμές είναι μια εύρωστη ναυτιλιακή εταιρεία. Ένα υπόδειγμα οικονομικής συμπεριφοράς και επιχειρηματικότητας. Μαζί με τη σημερινή διοίκησή της και τον Αντώνη Μανιαδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο, οι Μινωικές Γραμμές, θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εγκρίθηκαν σε ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων όλα τα θέματα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Εγκρίθηκε η ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκρίθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, η συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 6ο: Εγκρίθηκαν κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920

α) η από 31 Ιουλίου 2014 τροποποίηση της υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρείαGRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi,

β) οι από 12 Ιουλίου 2014, 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην εταιρεία.

γ) οι από 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7ο: Εγκρίθηκε κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 η  από 22 Σεπτεμβρίου 2014 χρονοναύλωση όπως τροποποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2014,  του πλοίου CATANIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην εταιρεία.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 η από 23 Ιουλίου 2014 χρονοναύλωση του πλοίου EUROFERRY OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην εταιρεία.

ΘΕΜΑ 9ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της εταιρείας.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.