Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις Μινωικές Γραμμές

Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις Μινωικές Γραμμές

75
Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις Μινωικές Γραμμές

Θετικές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασαν οι Μινωικές Γραμμές κατά το α’ εξάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε € 36,1 εκατ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9,6 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 1,6 εκατ.

Κατά την 30/6/2017, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 281,8 εκατ. (€ 2,63 ανά μετοχή). Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 148,2 εκατ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 35,4 εκατ.  Επιπρόσθετα, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου διαμορφώθηκε σε € 112,8 εκατ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2017,  επιβαρύνθηκαν από τη μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε στις διεθνείς τιμές των καυσίμων και συνετέλεσαν στη σημαντική αύξηση του κόστους πωληθέντων της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το α’ εξάμηνο του έτους παραδοσιακά να εμφανίζει χαμηλότερο επίπεδο μεταφορικού έργου και εσόδων σε σχέση με το εποχικά πιο ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε ό,τι αφορά το μεταφορικό έργο των Μινωικών Γραμμών, στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), η εταιρεία διατήρησε την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχει στην αγορά αυτή.

Το α’ εξάμηνο 2017, η εταιρεία διακίνησε 272 χιλ. επιβάτες, 33  χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 29 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν σε 66,3% για τους επιβάτες, 62,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46,3% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.