Σε αύξηση 25,5% η λειτουργική κερδοφορία των Μινωικών Γραμμών

Σε αύξηση 25,5% η λειτουργική κερδοφορία των Μινωικών Γραμμών

43
Σε αύξηση 25,5% η λειτουργική κερδοφορία των Μινωικών Γραμμών

Τα οικονομικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις γύρω από αυτά ανακοίνωσαν οι Μινωικές Γραμμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας σας τα παραθέτουμε:

Το 2014 αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία  συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών όσο και ως προς  τα λειτουργικά και καθαρά κέρδη μετά από φόρους.

Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines για το 2014 διαμορφώθηκε σε €  168,2 εκ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 20,2 εκ. το οικονομικό έτος 2014, εμφανίζοντας αύξηση 25,5%  (+ € 4,1 εκ.).

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, για το 2014, διαμορφώθηκαν σε € 0,1 εκ.

Κατά το έτος 2014, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας συνέχισε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης του μεταφορικού έργου, ως απόρροια της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών καθώς και του υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου. Η εταιρεία, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, έχοντας υλοποιήσει μια σειρά αποφάσεων, βελτίωσε σημαντικά τις οικονομικές της επιδόσεις.

Όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, η Minoan Lines είναι απολύτως συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων και πληροί το σύνολο των οικονομικών όρων (covenants), όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική σύμβαση ομολογιακού δανείου. Συνέπεια των παραπάνω είναι η μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας κατά 44,2% περίπου το  2014 έναντι του 2013.

Επιπρόσθετα, το Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 30,6 εκ. Σημειώνεται ότι, το Νοέμβριο του 2013 είχε ολοκληρωθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 50,5 εκ. Οι παραπάνω εξελίξεις ενδυναμώνουν περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και της επιτρέπουν να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Μεταφορικό έργο: Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη

Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα- Τεργέστη), ενώ την περίοδο από 25/7/2014 έως 08/09/2014 στο λιμάνι της Ραβέννα, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία το 2014 διακίνησε 431 χιλ. επιβάτες, 101 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 82 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 48,5% για τους επιβάτες, 46,0% για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 52,7% για φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική ακτοπλοΐα (γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», η Minoan Lines διατήρησε την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχει στην αγορά αυτή. Το 2014, η Εταιρεία διακίνησε 777 χιλ. επιβάτες, 97 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 55 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 64,5% για τους επιβάτες, 59,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46,3% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Σημείωση: Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 30/3/2015 και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.minoan.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr στις 31/3/2015.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.