Εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα θα κατασκευάσει η Σερβία

Εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα θα κατασκευάσει η Σερβία

16
Εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα θα κατασκευάσει η Σερβία

Η Σερβία και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνία που αφορά τη σύναψη δανείου από την China Exim Bank για την κατασκευή ενός εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγικής δυνατότητας 350 MW, το οποίο θα λειτουργεί με την καύση άνθρακα.

Το εργοστάσιο, αξίας $715 εκατ., αποτελεί το πρώτο που θα κατασκευαστεί στη Σερβία έπειτα από 25 χρόνια και εκτιμάται πως θα τεθεί σε λειτουργία το 2019. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την επέκταση ενός ορυχείου άνθρακα, το οποίο θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο. Η συμφωνία περιλαμβάνει την παροχή δανείου ύψους $608 εκατ. για περίοδο 20 ετών με σταθερό επιτόκιο 2,5% και περίοδο χάριτος επτά ετών. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από την κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Σερβίας.