Απάντηση ΥΝΑ σε κοινοβουλευτική ερώτηση για το Τυμπάκι Ηρακλείου

Απάντηση ΥΝΑ σε κοινοβουλευτική ερώτηση για το Τυμπάκι Ηρακλείου

14
Απάντηση ΥΝΑ σε κοινοβουλευτική ερώτηση για το Τυμπάκι Ηρακλείου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης έδωσε την ακόλουθη απάντηση στις ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα «Το λιμάνι του Νότου στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου» και «Δημιουργία διεθνούς διαμετακομιστικού κέντρου στο Τυμπάκι», αντίστοιχα.

«Η θέση της Πολιτείας για τη δυνατότητα δημιουργίας λιμένα διεθνούς εμβέλειας στο Τυμπάκι, αποτυπώθηκε επίσημα στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, (απόφαση τ.ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. 25291/25-06-2003, ΦΕΚ 1486 Β΄/10-10-2003).

Με την υπ΄αριθ. 01/04-09-2007 απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) είχε περαιτέρω εγκριθεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου «Ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι Ν. Ηρακλείου Κρήτης» και οικολογικές μελέτες βάσης για θέματα χερσαίας χλωρίδας, πανίδας και θαλασσίου περιβάλλοντος. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης της ΕΣΑΛ είχε εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. οικ. 101233/11-2-2008 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του τ. Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Υπήρξε επομένως μελετητική και αδειοδοτική προετοιμασία του έργου κατά την περίοδο 2004-2009, ενώ επικαιροποίησή τους μπορεί να γίνει με την προώθηση του έργου και τη δημοπράτησή του, εφόσον υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Τόσο ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, όσο και το Υπουργείο μας δια της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, μεριμνούν για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, πλέον πρόσφατα με επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην περιοχή της Μεσσαράς.

Είναι προφανές πως η Κρήτη έχει μια ιδανική γεωστρατηγική θέση στην έξοδο του Σουέζ από την Ανατολή προς την Ευρώπη που την καθιστά ενδιαφέρουσα για ανάλογες επενδύσεις. Οι υποψήφιοι επενδυτές λαμβάνουν επίσης υπόψη τις συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού και ανάλογων εναλλακτικών στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου. Η δημιουργία ενός τέτοιου λιμένα και το σύνολο των έργων στο χώρο μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής της νήσου, καθώς και στην εθνική οικονομία και ως τέτοια το Υπουργείο την αντιμετωπίζει. Το έργο συναρτάται με το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η εκτιμώμενη δαπάνη κατασκευής του ανερχόταν στο 1 δις ευρώ (μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του διαμετακομιστικού εμπορικού λιμένα). Η δε περιβαλλοντική νομοθεσία έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση και με τον τρόπο που οφείλει.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στοχεύει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την εδαφική συνοχή της χώρας, την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η Κρήτη είναι ένας παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός και ταυτόχρονα ένας τόπος προικισμένος με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες σε πολλούς τομείς· δεν θεωρούμε πως το ένα πλεονέκτημα αποκλείει το άλλο, άλλωστε η σύγχρονη νομοθεσία και τεχνογνωσία καθιστούν εφικτό να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις της χώρας για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, χωρίς να υποβαθμίζεται το περιβάλλον, ή το πολύτιμο τουριστικό προϊόν. Και οι λιμένες αποτελούν οχήματα ανάπτυξης τόσο για την εθνική, όσο και τις τοπικές οικονομίες, όπως αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική.»

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.