Συνεχίζεται η μείωση του Eλληνικού εμπορικού στόλου

Συνεχίζεται η μείωση του Eλληνικού εμπορικού στόλου

3
Συνεχίζεται η μείωση του Eλληνικού εμπορικού στόλου

Μείωση 3,1% παρουσίασε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιούνιο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Ιουνίου 2011, έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιούνιο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.