Aπάντληση καυσίμων του Δ/Ξ «ΑΛΦΑ Ι»

Aπάντληση καυσίμων του Δ/Ξ «ΑΛΦΑ Ι»

53
Aπάντληση καυσίμων του Δ/Ξ «ΑΛΦΑ Ι»

Από την αρμόδια διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.)  του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σχετικά με  το περιστατικό της βύθισης  του εφοδιαστικού Δ/Ξ «ΑΛΦΑ Ι» Ν.Π. 10293 , την 05-03-2012, στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και την επιχείρηση απάντλησης φορτίου – καυσίμων ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Ø      Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) του Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., τέθηκε σε ετοιμότητα η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας καθώς και ο εξοπλισμός απορρύπανσης που διαθέτει ενώ ενεργοποιήθηκε ταυτόχρονα το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (L.C.P.), ο εξοπλισμός της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης (Κ.Α.Υ.Α.) , οι παράκτιες εγκαταστάσεις της περιοχής και εφαρμόστηκε το μνημόνιο ενεργειών της Υπηρεσίας μας.

Ø      Με σχετικές σηματικές Διαταγές ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι του πλοίου και της πλοιοκτήτριας-διαχειρίστριας εταιρείας για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος.

Ø      Με εισήγηση της Υπηρεσίας μας και έγκριση Ιεραρχίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν άμεσα στην θαλάσσια περιοχή του συμβάντος το αντιρρυπαντικό σκάφος ΠΛΣ 420, το ΠΠΛΣ 010 με Αξιωματικό Υπηρεσίας μας, το ΠΛΣ 335 της Λιμενικής Αρχής Ελευσίνας ενώ αιτηθήκαμε τη διάθεση αεροσκάφους για τον έλεγχο της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του κόλπου Ελευσίνας.

Ø      Στη συνέχεια παρασχέθηκαν πληροφορίες για το παραπάνω συμβάν στο Περιφερειακό Κέντρο Αντιμετώπισης Ρύπανσης της Θάλασσας στη Μεσόγειο (REMPEC) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα  (ΕΜSA).

Ø      Οι ποσότητες φορτίου του πλοίου οι οποίες προκύπτουν από έγγραφο αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής που περιήλθε στην Υπηρεσία μας  είναι οι παρακάτω:

1.      1.499 MT IFO 380 cst

2.      299MT IFO 180 cst

3.      275M3 MGO 0,1 %          

Ø      Η διαχειρίστρια και η πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου ανέθεσαν εγγράφως τις εργασίες απορρύπανσης σε ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης, η οποία αποδέχτηκε την ανάθεση και άμεσα ξεκίνησαν οι εργασίες απορρύπανσης με χρήση πλωτών σκαφών, πλωτών φραγμάτων και αντιρρυπαντικού εξοπλισμού.

Ø      Η πρώτη φάση απάντλησης των πετρελαιοειδών του φορτίου  από τις δεξαμενές φορτίου του ναυαγίου ξεκίνησε την 14-03-2012 και ολοκληρώθηκε την 06-04-2012 και το σύνολο των πετρελαιοειδών που αντλήθηκαν ανέρχεται σε  1.738,084 m3  .

Ø      Η δεύτερη φάση απάντλησης των πετρελαιοειδών από τις δεξαμενές καυσίμων-φορτίου του πλοίου ξεκίνησε την 07-04-2012 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μέχρι και την 19-04-2012  έχουν αντληθεί περίπου 80 m3  πετρελαιοειδή, ενώ μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός αναμένεται αποπεράτωση της δεύτερης φάσης απάντλησης.

Ø      Από ιδιωτική εταιρεία συνεχίζονται οι εργασίες απορρύπανσης της  θαλάσσιας περιοχής και της  ακτογραμμής του κόλπου Ελευσίνας καθώς και επίσης συνεχίζονται οι περιπολίες-έλεγχοι θαλάσσιας περιοχής και ακτογραμμής από πλωτά , χερσαία και εναέρια μέσα του Α/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

Ø      Για το περιστατικό αυτό έχουν ενημερωθεί εγγράφως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (συναρμόδια Υπουργεία, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., αρμόδιες Διευθύνσεις Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής κ.α) για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου κατά λόγο αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ζητήθηκε η εκτέλεση δειγματοληψιών, προκειμένου διακριβωθεί εργαστηριακά η ποιότητα των   υδάτων της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του ναυαγίου και γίνει καταγραφή των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων συνεπειών στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.

Ø      Η επιχείρηση απάντλησης των πετρελαιοειδών φορτίου και καυσίμων από το ναυάγιο και η απορρύπανση της ακτογραμμής του κόλπου της Ελευσίνας μέχρι και σήμερα τελεί υπό τον έλεγχο της Λιμενικής Αρχής Ελευσίνας και υπό την καθοδήγηση-εποπτεία της αρμόδιας Διεύθυνσης  Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) του Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος, την πολύ σημαντική ποσότητα πετρελαιοειδών φορτίου – καυσίμων επί του ναυαγίου και την ιδιαιτερότητα του συμβάντος τα αποτελέσματα της επιχείρησης κρίνονται μέχρι σήμερα πολύ ικανοποιητικά.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.