Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο για την Έρευνα και την Καινοτομία

6
Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο για την Έρευνα και την Καινοτομία

Την Τρίτη, 3 Απριλίου, η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, εκφώνησε ομιλία στο «Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο για την Έρευνα και την Καινοτομία» που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

Η Επίτροπος παρουσίασε τον θαλάσσιο χώρο ως παράγοντα σύγκλισης των κρατών και ως τομέα που προσφέρει οικονομικές και ερευνητικές ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας και γι’ αυτό το λόγο οι εργασίες της εστιάζονται στη συλλογή των θαλάσσιων στοιχείων και τη σύνδεση των αρχείων των διαφόρων υδρογραφικών φορέων, καθώς επίσης και στην τοπογραφική χαρτογράφηση της Μεσογείου. Αυτοί οι χάρτες θα τεθούν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, αποδίδοντας έτσι σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ενδεικτικά, η βελτίωση της αποδοτικότητας και του ανταγωνισμού των διαφόρων φορέων αναμένεται να δημιουργήσει όφελος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ η χρήση των στοιχείων αυτών στη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων, θα αποδώσει όφελος 200 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος.

Η κ. Δαμανάκη παρουσίασε επίσης τις δράσεις στον τομέα της συνεργασίας με κράτη μη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιθυμία για τη διατήρηση του θαλάσσιου πλούτου, τον οποίο μοιραζόμαστε με τους εταίρους της Μεσογείου, επιβάλλει τη χρήση κοινών μεθόδων συλλογής στοιχείων, την παροχή τεχνικής βοήθειας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ομαλής λειτουργίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Συγχρόνως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτούν προγράμματα ναυτιλιακών υποδομών, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, ζωής και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και ναυτιλιακής ασφάλειας και επιτήρησης.

Στη συνέχεια, η Επίτροπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα “Ωκεανοί του Αύριο” (Ocean of Tomorrow) και πιο συγκεκριμένα στα έργα PERSEUS και COCONET που υλοποιούνται με βάση την “Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα” και τη “Στρατηγική για τη βελτίωση της θαλάσσιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο”.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η κ. Δαμανάκη τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διακρατική συνεργασία η ύπαρξη μιας γερής ερευνητικής βάσης σε εθνικό επίπεδο, ενώ υποστήριξε πως ο τομέας των θαλάσσιων υποθέσεων θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να καταστεί η Μεσόγειος ένας υποδειγματικός χώρος θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.