Εγγύηση 1 δισ. € για δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων

Εγγύηση 1 δισ. € για δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων

5
Εγγύηση 1 δισ. € για δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων

ΟΕπίτροπος, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, επισκεπτόμενος  σήμερα την Αθήνα, πρόσθεσε μια ακόμη δράση  για την τόνωση της ανάπτυξης:  τη σύσταση ενός νέου Ταμείου Εγγυήσεων για τις ελληνικές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αυτή η δράση, που συμφωνήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα βοηθήσει τις ΜΜΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις, με την παροχή επαρκούς ρευστότητας προς τις Τράπεζες στην Ελλάδα.  Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα στη στήριξη της χώρας για να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ: ​​περίπου € 500 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα εγγυηθούν δάνεια με αναμενόμενη μόχλευση ύψους 1 δισ. € από τα δάνεια της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ. Οι τράπεζες θα ενεργούν ως ενδιάμεσοι φορείς.

Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, σχολίασε: “Η σημερινή απόφαση είναι ζωτικής σημασίας ώστε να τεθεί και πάλι η ελληνική οικονομία σε τροχιά και να δοθεί στη χώρα μια νέα ελπίδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν ενεργήσει σε απόλυτη συνεργασία για την ανεύρεση λύσεων προσαρμοσμένων για τα ελληνικά δεδομένα και την εξασφάλιση χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων.  Αυτό είναι ζωτικής σημασίας ώστε να γυρίσει ο τροχός και να ανακάμψει η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα “.
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν ήδη σχεδιαστεί για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας: μέχρι το τέλος του 2015, οι διαθέσιμες συνολικές πιστώσεις με τις οποίες θα ενισχυθούν οι  ΜΜΕ θα ανέρχονται περίπου στο ποσό των 4,352 δισεκατομμυρίων €, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης μόχλευσης (άμεσες επιχορηγήσεις: 1,972 δισεκατομμύρια € δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί, η χρηματοδότηση μέσω του ειδικού προγράμματος για τις μικρές επιχειρήσεις JEREMIE: 360 εκατ. €, ETEAN-Ταμείο Επιχειρηματικότητας (Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη): 900 εκατ. €, Εγγύηση ETEAN: 160 εκατ. € ,νέο Ταμείο Εγγυήσεων: 500 εκατ. €).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παράσχει τη προσωρινή δυνατότητα ώστε η Ελλάδα να χρησιμοποιεί ένα αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης μέχρι 95% της κοινοτικής συνεισφοράς για τη χρηματοδότηση των έργων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

Η Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον τη δυνατότητα αυτή, η οποία έχει οδηγήσει σε μια προσαύξηση των πληρωμών  προς τη χώρα. Αυτό το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν αλλάζει την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ προς την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013, η οποία παραμένει σε 20,2 δισεκατομμύρια €. Η Ελλάδα θα πρέπει μόνο να συγχρηματοδοτήσει ένα μικρότερο μέρος η ίδια, ώστε να επιτευχθεί μια ταχύτερη υλοποίηση των έργων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.