ΜΜΙ: Τα βασικά ευρήματα για τα έσοδα των bulkers, tankers

ΜΜΙ: Τα βασικά ευρήματα για τα έσοδα των bulkers, tankers

68
ΜΜΙ: Τα βασικά ευρήματα για τα έσοδα των bulkers, tankers

Το Moore Maritime Index “MMI”, μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη και τα έσοδα από περισσότερα από 1.500 πλοία, έχει ενημερωθεί και είναι διαθέσιμη με τα δεδομένα του 2021.

Τα δεδομένα προέρχονται από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πλοιοκτητριών εταιρειών μόνο, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που παράγονται από το MMI δείχνουν τον «πραγματικό κόσμο» των οικονομικών επιδόσεων του ναυτιλιακού τομέα σε περισσότερους από 20 τύπους πλοίων.

Τα βασικά ευρήματα που βασίζονται σε δεδομένα του 2021 είναι τα ακόλουθα:

• Ο τομέας Dry Bulk Carriers σημείωσε σημαντικά υψηλότερα έσοδα σε όλους τους τύπους πλοίων σε σύγκριση με το 2020, φτάνοντας έως και +150% για τα πλοία Handy. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν ελαφρά αύξηση +6% σε όλες τις κατηγορίες των dry bulk carriers. Αυτό αποδίδεται κυρίως στη μέση αύξηση κατά +4% στο κόστος πληρωμάτων, στις ασφάλειες που αυξήθηκαν 12% κατά μέσο όρο, ενώ και τα εφόδια, τα λιπαντικά, τα έξοδα επισκευών, συντηρήσεων και τα διοικητικά έξοδα ήταν επίσης υψηλότερα το 2021. Οι αμοιβές διαχείρισης (management fees) είναι το μόνο μέρος των λειτουργικών εξόδων που μειώθηκε σε σύγκριση με το 2020. Η μείωση είναι της τάξεως του 2% στα μικρότερα πλοία και του 5% στα μεγαλύτερα πλοία. Συνολικά, το 2021 ήταν μια εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά για τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου.

• Ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων, από την άλλη, παρουσίασε σημαντικά μειωμένα έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς το 2020 ήταν ένα έτος υπέρμετρα αυξημένων ναύλων. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος πλοία επηρεάστηκαν περισσότερο, με τα VLCC να έχουν αναφέρει πτώση του μέσου ημερήσιου εισοδήματος έως και 76%. Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, η μεταβολή τους ήταν διαφορετική ανάλογα με τον τύπο των δεξαμενόπλοιων. Τα Small, Handys, Aframax και Panamax δεξαμενόπλοια σημείωσαν αύξηση από 3% έως 6% στα λειτουργικά έξοδα. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και για τα έξοδα πληρώματος και ασφάλισης, ενώ τα έξοδα διαχείρισης παρουσίασαν σημαντική μείωση στα μικρότερα δεξαμενόπλοια.

Φωτό: Vladimir Oprisko/ Unspash

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.