Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και ο ρόλος των ναυτικών

Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και ο ρόλος των ναυτικών

199
Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και ο ρόλος των ναυτικών

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα έρευνας του DNV για τον ρόλο του ναυτικού επαγγέλματος στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Η έρευνα την οποία πραγματοποίησε ο DNV σε συνεργασία με το Maritime Just Transition Task Force Secretariat έχει διττό ρόλο: να αναδείξει α) τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν από τους ναυτικούς για την απανθρακοποίηση του κλάδου, όπως και τις προκλήσεις που θα ανακύψουν κατά την εκπαίδευσή τους και β) τον αριθμό των ναυτικών οι οποίοι θα χρειαστούν επιπρόσθετη εκπαίδευση για την εξοικείωση με τα εναλλακτικά καύσιμα.

Στην έρευνα λαμβάνονται υπόψη τρία σενάρια. Στο πρώτο με την ονομασία «ΙΜΟ 2018» ο αριθμός των ναυτικών που θα εργάζονται στα πλοία κατανάλωσης εναλλακτικών καυσίμων θα ανέλθει στους 310.000 έως το 2050. Στο δεύτερο σενάριο, «Απανθρακοποίηση έως το 2050», 750.000 ναυτικοί θα πρέπει να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση για τη διαχείριση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών. Κατά το τρίτο σενάριο, «Μηδενικές εκπομπές έως το 2050», 450.000 ναυτικοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν έως το 2030, ενώ 800.000 ναυτικοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Με βάση αυτό το σενάριο, θα αυξηθεί σημαντικά η χρήση εναλλακτικών καυσίμων έως το τέλος της δεκαετίας του 2020.

Πάντως, και στα τρία σενάρια αναδεικνύεται η άμεση ανάγκη εκπαίδευσης των ναυτικών προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των περιβαλλοντικών κανονισμών. Βέβαια, για να διευκολυνθεί η ενίσχυση της εκπαίδευσης, απαιτείται η αναβάθμιση των υποδομών των ναυτικών ιδρυμάτων με νέους εξοπλισμούς και νέα προγράμματα. Επίσης, στην έρευνα τονίζεται ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει άμεσα να αναθεωρήσουν ή να θεσπίσουν νέα πρότυπα και απαιτήσεις εκπαίδευσης για εναλλακτικούς τύπους καυσίμων μέσω τροποποιήσεων στην STCW.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.