Μια προηγμένη δεξαμενή αποθήκευσης LNG/αμμωνίας για ναυτιλιακή χρήση προ των πυλών

Μια προηγμένη δεξαμενή αποθήκευσης LNG/αμμωνίας για ναυτιλιακή χρήση προ των πυλών

89
Μια προηγμένη δεξαμενή αποθήκευσης LNG/αμμωνίας για ναυτιλιακή χρήση προ των πυλών

Ο νηογνώμονας Bureau Veritas (BV), παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των δοκιμών, των επιθεωρήσεων και των πιστοποιήσεων, εξέδωσε Έγκριση επί της Αρχής (AiP) στην εταιρεία Gas and Heat (GH) ‒η οποία ειδικεύεται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην ενοποίηση συστημάτων διαχείρισης υγροποιημένων αερίων για ναυτιλιακές και χερσαίες εφαρμογές‒ για μια ευέλικτη λύση που ανέπτυξε για τη μεταφορά LNG και αμμωνίας.

Παρόλο που το LNG αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως καύσιμο την τρέχουσα δεκαετία, υπάρχουν και άλλα εναλλακτικά καύσιμα τα οποία εξετάζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και βιώσιμη χρήση τους στο μέλλον. Παράλληλα, οι πλοιοκτήτες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε συστήματα τροφοδοσίας πολλαπλών καυσίμων, που διαχειρίζονται δύο ή και περισσότερα διαφορετικά καύσιμα. Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον κλάδο να υποδεχτεί το επόμενο κύμα εναλλακτικών καυσίμων, η GH ξεκίνησε μια μελέτη για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη νέων πιθανών επιλογών.

Συγκεκριμένα η εταιρεία, έχοντας την υποστήριξη του BV, κατάφερε να αποδείξει ότι οι ΙΜΟ Type C δεξαμενές φορτίου/καυσίμου, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής ποιότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά LNG αλλά και αμμωνίας πάνω σε πλοία.

Στο πλαίσιο των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, ετοιμάστηκαν δώδεκα δείγματα, τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16540. Η διαδικασία περιλάμβανε την υποβολή των δειγμάτων σε κάμψη τεσσάρων σημείων στο καθορισμένο ελάχιστο όριο διαρροής του υλικού και σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, τα δείγματα εξετάστηκαν με μικροσκόπιο, ενώ υποβλήθηκαν και σε εξέταση με διεισδυτικά υγρά, προκειμένου να ανιχνευτούν οποιεσδήποτε ορατές επιφανειακές ρωγμές. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και επιπρόσθετη τομογραφία, για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν ούτε εσωτερικές ρωγμές. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι οι δεξαμενές φορτίου/καυσίμου από ωστενιτικό χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά LNG και αμμωνίας σε ποντοπόρα πλοία αλλά και σε πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.