Πυρηνικό πρόγραμμα $6 δισ. για τις ΗΠΑ

Πυρηνικό πρόγραμμα $6 δισ. για τις ΗΠΑ

84
Πυρηνικό πρόγραμμα $6 δισ. για τις ΗΠΑ

Εν μέσω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, πληθώρα οικονομιών αποπειρώνται να βρουν τρόπους να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο ενεργειακών αγαθών τους.

Κάποιες από αυτές, όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία, στρέφονται και στην πυρηνική ενέργεια ή εκφράζουν τέτοιες βλέψεις, λόγω των οφελών που αυτή προσφέρει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την αυτονομία. Επιπλέον, άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, εξετάζουν τρόπους να διατηρήσουν σε λειτουργία μη οικονομικά βιώσιμα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ προωθεί πρόγραμμα συνολικού ύψους $6 δισ., βάσει του οποίου πυρηνικά εργοστάσια που κινδυνεύουν να διακόψουν τη λειτουργία τους θα παραμείνουν τελικά εν λειτουργία. Το εν λόγω πρόγραμμα προσβλέπει στο να προστατεύσει την πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία έχει καταστεί οικονομικά μη ανταγωνιστική έναντι λοιπών τρόπων ηλεκτροπαραγωγής.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν 93 πυρηνικούς αντιδραστήρες οι οποίοι παράγουν περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται ετησίως. Ακόμη, οι εν λόγω πυρηνικοί αντιδραστήρες παρέχουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια μηδενικών εκπομπών από ό,τι όλες οι ανανεώσιμες πηγές που διαθέτουν οι ΗΠΑ αθροιστικά. Η Ουάσιγκτον έχει υπογραμμίσει την ανάγκη διατήρησης των πυρηνικών αντιδραστήρων των ΗΠΑ, με γνώμονα τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει, όπως το ηλεκτρικό δίκτυο μηδενικού άνθρακα έως το 2035 και η οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου έως το 2050.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.