Ναυτιλία και αερομεταφορές: Πως συνδέονται οι δύο βιομηχανίες

Ναυτιλία και αερομεταφορές: Πως συνδέονται οι δύο βιομηχανίες

108
Ναυτιλία και αερομεταφορές: Πως συνδέονται οι δύο βιομηχανίες

Με αφορμή την εκκίνηση αναλύσεών της της αγοράς των αερομεταφορών, η VesselsValue δημοσίευσε έκθεση στην οποία αναλύει τους λόγους που την ώθησαν στη συγκεκριμένη επέκταση στο τοπίο των αναλύσεων αλλά και τις διαφορές μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και εκείνης των αερομεταφορών.

Ένας εκ των κυριότερων λόγων της επέκτασης είναι η ολοένα αυξανόμενη μεταβλητότητα που επικρατεί στην αγορά των αερομεταφορών. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αγορά διανύει περίοδο αβεβαιότητας, όπου τόσο η ζήτηση όσο και τα κέρδη και η αξία των αεροπλάνων κυμαίνονται σε ιδιαίτερα ασταθή επίπεδα. Η εικόνα αυτή εντάθηκε λόγω της πανδημίας Covid-19, αναδεικνύοντας την ανάγκη του κλάδου για καθημερινή και ενδελεχή ανάλυση δεδομένων.

Επιπλέον, η ανάγκη αυτή καθίσταται περαιτέρω επιτακτική, καθώς πληθώρα συναλλαγών στις αερομεταφορές δεν γίνονται ευρέως γνωστές. Ακόμα και όταν γίνονται γνωστές, η αξία τους μπορεί να μη δημοσιεύεται ή να μη δύναται να αξιοποιηθεί για σκοπούς εκτίμησης, καθώς αντανακλά όρους χρηματοδοτικής μίσθωσης ή χρηματοδότησης που κρατούνται κρυφοί.

Παράλληλα, η βιομηχανία των αερομεταφορών παρουσιάζει ομοιότητες σε σχέση με τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ειδικότερα, τόσο τα αεροπλάνα όσο και τα πλοία απαιτούν υπέρογκες επενδύσεις και αποτελούν μέσα για την εκπλήρωση μεταφορών, είτε ανθρώπων είτε αγαθών. Η οικονομική ζωή τους κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 25 έτη και οι δύο βιομηχανίες χαρακτηρίζονται από κυκλικότητα.

Ωστόσο, τα σημάδια της πανδημίας παραμένουν ιδιαίτερα εμφανή στην αξία των αεροπλάνων. Τα Boeing 777, που, λόγω της τάξης μεγέθους τους και των αποστάσεων που διανύουν, καθίστανται συγκρίσιμα με τα Capesize πλοία, έχουν απολέσει το 8,6% της αξίας τους από τις αρχές του έτους. Συγκεκριμένα, αποτιμώνται στα $59,3 εκατ. Αντιθέτως, τα Capesizes, ως απόρροια της εξαίρετης ναυλαγοράς που απολαμβάνουν εδώ και πολλούς μήνες, αποτιμώνται στα $49,4 εκατ., 45,4% περισσότερο από ό,τι στις αρχές του έτους. Παρόμοιες συγκρίσεις με παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να γίνουν και για μικρότερα αεροπλάνα και πλοία.

Ακόμη, ο εμπορικός στόλος Widebody και Narrowbody αεροπλάνων, συγκρίσιμος με σχεδόν τον συνολικό στόλο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αποτιμήθηκε στα $1,37 τρισ. στις 21 Οκτωβρίου. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται ο ενεργός στόλος, αλλά και τα υπό κατασκευή αεροπλάνα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.