Οι στρατηγικές κινήσεις της MPC Container Ships εν μέσω εκτόξευσης των ναύλων

Οι στρατηγικές κινήσεις της MPC Container Ships εν μέσω εκτόξευσης των ναύλων

79
Οι στρατηγικές κινήσεις της MPC Container Ships εν μέσω εκτόξευσης των ναύλων

H νορβηγική ναυτιλιακή MPC Container Ships (MPCC) ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση έξι πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έναντι $135 εκατ. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω πλοίων, η μέση χωρητικότητα των οποίων φτάνει τα 1.200 TEUs (από 1.000 έως 1.500 TEUs), ο στόλος της εταιρείας θα αποτελείται από 68 containerships.

Με αυτή την κίνηση, η MPCC, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τη σύνθεση του στόλου της αλλά και να εκμεταλλευτεί τις ιστορικά υψηλές τιμές που επικρατούν στη δευτερογενή αγορά των πλοίων μεταφοράς

εμπορευματοκιβωτίων. Παράλληλα, η εταιρεία, την προηγούμενη περίοδο (β΄ τρίμηνο), προέβη και στη μακροχρόνια ναύλωση επτά ακόμα containerships σε ιδιαίτερα ελκυστικούς ναύλους. Ως άμεση συνέπεια των ενεργειών αυτών, που καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη αυξητική πορεία της ναυλαγοράς, το ανεξόφλητο EBITDA που αναμένεται να εισρεύσει στα ταμεία της εταιρείας ξεπερνά τα $700 εκατ.

Επιπροσθέτως, η MPCC συμφώνησε μια νέα εγγυημένη πιστωτική διευκόλυνση ύψους $180 εκατ. με την Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB). Η διευκόλυνση περιλαμβάνει δάνειο $130 εκατ. καθώς και μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους $50 εκατ.

Κατά το δ΄ τρίμηνο, η MPCC σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ανωτέρω τραπεζική διευκόλυνση, μαζί με μέρος των εσόδων από τις συμφωνημένες πωλήσεις πλοίων, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσει την εν εξελίξει απόκτηση της DNB, καθώς και για να αποπληρώσει εκκρεμείς ομολογιακές οφειλές ύψους $204 εκατ.

Στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι να διαμορφωθεί ένα νέο χρηματοδοτικό σχήμα, το οποίο θα προσδώσει στην εταιρεία υψηλή ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίου αλλά και στιβαρές βάσεις για την εφαρμογή μιας βιώσιμης μερισματικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου και την επιτυχή παράδοση των πωληθέντων πλοίων κατά το δ΄ τρίμηνο του 2021, η εταιρεία αναμένει να εισέλθει σε μια νέα εποχή μερισματικής πολιτικής προς τους μετόχους. Ήδη από το α΄ τρίμηνο του 2022 η MPCC εκτιμά ότι έως και το 75% των καθαρών κερδών της θα διανεμηθεί ως μέρισμα ή/και για την επαναγορά μετοχών.

Φωτό: Vidar Nordli-Mathisen/ Unspalsh

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.