Διαρκής άνοδος για τις παραγγελίες πλοίων

Διαρκής άνοδος για τις παραγγελίες πλοίων

357
Διαρκής άνοδος για τις παραγγελίες πλοίων

Επιμένει η αυξητική ρότα που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους στις παραγγελίες πλοίων, όπως καταδεικνύει η έκθεση Σεπτεμβρίου της VesselsValue. Οι συνολικές παραγγελίες πλοίων (bulkers, tankers, containerships, gas carriers, vehicle carriers) την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανέρχονται σε 942, αυξημένες κατά 55% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ειδικότερα, οι περισσότερες εξ αυτών (467) αφορούν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δείγμα ότι το orderbook τους αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραγγελίες containerships την αντίστοιχη περίοδο το 2020 είχαν ανέλθει σε μόλις 43.

Αύξηση κατέγραψαν και οι παραγγελίες gas carriers την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 131, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020 (72). Σημαντική αύξηση και για το orderbook των vehicle carriers, καθώς 49 παραγγελίες πραγματοποιήθηκαν την υπό εξέταση περίοδο, αριθμός που συνιστά αστρονομική αύξηση σε σύγκριση με τις παραγγελίες την αντίστοιχη περίοδο το 2020, οπότε και είχαν ανέλθει σε μόλις τρεις.

Αντιθέτως, μειωμένες εμφανίστηκαν οι παραγγελίες bulkers και tankers την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στις 140 και 155 αντίστοιχα, καταγράφοντας μείωση 43% και 37% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ένα έτος πριν.

Αριθμός παραγγελιών πλοίων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου (έτη 2019-2020-2021) (πηγή δεδομένων: VesselsValue)
Αριθμός παραγγελιών πλοίων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου (έτη 2019-2020-2021) (πηγή δεδομένων: VesselsValue)

Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί για τις 942 συνολικά παραγγελίες (bulkers, tankers, containerships, gas carriers, vehicle carriers) της υπό εξέταση περιόδου, αυτά ανέρχονται σε $53,950 δισ., αυξημένα κατά 257% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο ένα έτος πριν ($15,095 δισ.). Συνεπώς, είναι εμφανής η σημαντική αλλαγή που έχει καταγραφεί στις αξίες των νέων ναυπηγήσεων, η οποία αποτελεί απόρροια τόσο των αυξημένων παραγγελιών, οι οποίες μειώνουν τη διαθεσιμότητα των ναυπηγείων, όσο και των αυξημένων τιμών χάλυβα, οι οποίες αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό του κόστους ναυπήγησης.

Ειδικότερα, τα κεφάλαια που διατέθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2021 για παραγγελίες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέρχονται σε $29,261 δισ., βάσει δεδομένων της VesselsValue. Το αστρονομικό αυτό ποσό καταδεικνύει αύξηση της τάξεως του 2.703% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο ένα έτος πριν, οπότε και η αξία των νέων παραγγελιών containerships είχε διαμορφωθεί στα $1,044 δισ.

Παράλληλα, παρότι οι παραγγελίες bulkers εμφανίστηκαν μειωμένες, δεν ίσχυσε το ίδιο και για την αξία αυτών των παραγγελιών. Συγκεκριμένα, εκείνη ανήλθε σε $3,912 δισ., σημειώνοντας άνοδο 49% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Αντιθέτως, μειωμένη εμφανίστηκε η συνολική αξία των παραγγελιών tankers την υπό εξέταση περίοδο, συγκεκριμένα κατά 8% σε σύγκριση με το 2020, καθώς διαμορφώθηκε στα $6,004 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αξία των νέων παραγγελιών vehicle carriers σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, της τάξεως του 3.444%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020, καθώς διαμορφώθηκε στα $3,119 δισ.

Τέλος, αυξημένη εμφανίστηκε και η αξία των παραγγελιών gas carriers την υπό εξέταση περίοδο, η οποία ανήλθε σε $11,654 δισ., 142% αυξημένη σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2020.

Αξία των παραγγελιών πλοίων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου (έτη 2019-2020-2021) σε $ εκατ. (πηγή δεδομένων: VesselsValue)
Αξία των παραγγελιών πλοίων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου (έτη 2019-2020-2021) σε $ εκατ. (πηγή δεδομένων: VesselsValue)
Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.