Μπορεί ένα bulk carrier να μεταφέρει containers;

Μπορεί ένα bulk carrier να μεταφέρει containers;

586
Μπορεί ένα bulk carrier να μεταφέρει containers;

Το 2021 η ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις γραμμές Ασίας-Ευρώπης. Σε αυτό το περιβάλλον και εν μέσω σημαντικών ανισορροπιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, μέρος των εξαγωγέων προβαίνει σε ναυλώσεις bulk carriers για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε containers.

Στο πλαίσιο αυτό, το UK P&I Club επιχειρεί να ενημερώσει τα μέλη του για ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Το Club σημειώνει ότι τα μέλη του θα πρέπει να αξιολογούν διαρκώς τα ναυλοσύμφωνα.

Κύριοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οι εξής:

- Η ασφάλεια του φορτίου.

- Η ανάλυση της σταθερότητας.

- H ανάλυση της δομής του πλοίου.

- Επιπλέον επιλογές για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς: Επικίνδυνα αγαθά θα πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. Επιπλέον εξοπλισμός πυρόσβεσης ενδέχεται να είναι αναγκαίος επί του πλοίου για τέτοιου είδους φορτία.

- O έλεγχος του φορτίου: Είναι απαραίτητη η ασφαλής πρόσβαση για τον έλεγχο του φορτίου κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης. Την ίδια ώρα τα πληρώματα θα πρέπει να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες για τον έλεγχο του φορτίου, σύμφωνα με τις οδηγίες των ναυλωτών. Τα λειτουργικά αυτά ζητήματα και τα σχέδια έκτακτης αντίδρασης θα πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας του πλοίου.

Φωτό: Marcel Smit/ Pixabay

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.