Βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη: Νωχελική η πρόοδος

Βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη: Νωχελική η πρόοδος

42
Βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη: Νωχελική η πρόοδος

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εξέδωσε τον Ιούλιο την έκθεση Sustainable Recovery Tracker, η οποία ουσιαστικά παρακολουθεί την πρόοδο της βιώσιμης ανάκαμψης των οικονομιών από την πανδημία Covid-19.

Ειδικότερα, στην έκθεση παρουσιάζονται η ενεργειακή πολιτική και οι κυβερνητικές δαπάνες ανά χώρα και ανά κλάδο, όσον αφορά μέτρα τα οποία βασίζονται σε καθαρές πηγές ενέργειας. Εκτός αυτού, αξιολογείται και η επίδραση πράσινων πολιτικών στην ανάκαμψη τόσο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Ακόμη, καταγράφεται ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σημειώνεται πως η SRT χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς τις εκτιμήσεις του Sustainable Recovery Plan (SRP), το οποίο είχε δημιουργηθεί από τον IEA, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) το 2020. Βάσει του SRP, η ετήσια διάθεση κονδυλίων $1 τρισ. παγκοσμίως από το 2021-2023 σε projects καθαρής ενέργειας θα ενίσχυε την παγκόσμια οικονομία και θα διευκόλυνε την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας, οι μεγαλεπήβολοι στόχοι που έχει θέσει το SRP δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν υπό τις παρούσες ενεργειακές πολιτικές. Ειδικότερα, μέχρι και το β΄ τρίμηνο του 2021, παγκοσμίως είχαν διατεθεί $380 δισ. σε projects καθαρής ενέργειας, ως μέρος των προσπαθειών οικονομικής ανάκαμψης από την Covid-19. Δηλαδή, διατέθηκε περίπου μόλις 2% από το συνολικό δαπανηθέν ποσό.

Η πολιτική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα δύο έτη, προσθέτοντας ετησίως περίπου $350 δισ. στο δίκτυο καθαρών πηγών ενέργειας και ηλεκτρισμού. Ενώ πράγματι αυτό σηματοδοτεί αύξηση της τάξεως του 30% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι ταυτόχρονα ίσο με μόλις περίπου το 35% των στόχων που έχει θέσει το SRP.

Επιπλέον, η διάθεση κονδυλίων δεν είναι ομοιόμορφη ανά τον κόσμο. Ανεπτυγμένες οικονομίες επενδύουν περισσότερο σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες. Ο ΙΕΑ εκτιμά πως, από το συνολικό μέγεθος επενδύσεων που απαιτείται από κάθε χώρα βάσει του SRP, οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα διαθέσουν περίπου το 60% ενώ οι αναπτυσσόμενες περίπου μόλις το 20%.

Τέλος, υπό την πλήρη υλοποίηση των ανακοινωθεισών κυβερνητικών πολιτικών, όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023 και θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία έκτοτε. Υπογραμμίζεται πως η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει 800 εκατ. τόνους εκπομπών λιγότερους το 2023 απ’ ό,τι θα ίσχυε χωρίς την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Ωστόσο, προσθέτει ο IEA, οι εκπομπές θα είναι 3.500 εκατ. τόνοι άνω του ορίου που έχει θέσει ο Οργανισμός στην έκθεση Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector.

[AS1]ο Οργανισμός

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.