Πράσινη ευρωπαϊκή φορολογία στα αεροπορικά καύσιμα

Πράσινη ευρωπαϊκή φορολογία στα αεροπορικά καύσιμα

70
Πράσινη ευρωπαϊκή φορολογία στα αεροπορικά καύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει σχέδια για τον καθορισμό ενός ελάχιστου πανευρωπαϊκού φόρου για τη ρύπανση που προκαλούν τα αεροπορικά καύσιμα, καθώς επιδιώκει την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί μια γενικότερη αναθεώρηση της φορολογίας ενέργειας στην ΕΕ, ως μέρος μιας δέσμης μέτρων που θα προτείνει στις 14 Ιουλίου, για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 55% έως το 2030 από τα επίπεδα του 1990.

Μέρος του σχεδίου της πρότασης της Επιτροπής στοχεύει στην αεροπορία, η οποία εξαιρείται από τους φόρους καυσίμων της ΕΕ. Αυτή η απαλλαγή «δεν συνάδει με τις σημερινές προκλήσεις και τις πολιτικές για το κλίμα», ανέφερε το έγγραφο, προσθέτοντας ότι οι φορολογικοί κανόνες της ΕΕ προωθούν τα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με τις πράσινες πηγές ενέργειας και πρέπει να ξαναγραφούν για να υποστηρίξουν τους κλιματικούς στόχους.

Η πρόταση θα επιβάλει ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου σε επίπεδο ΕΕ στα ενεργειακά προϊόντα που παρέχονται ως καύσιμα αεροσκαφών για πτήσεις εντός της ΕΕ. Από το 2023, ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για τα αεροπορικά καύσιμα θα ξεκινά από το μηδέν και θα αυξάνεται σταδιακά για μια περίοδο δέκα ετών, έως ότου επιβληθεί ο πλήρης συντελεστής, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής τελική επιβάρυνση.

Τα βιώσιμα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του ανανεώσιμου υδρογόνου και των προηγμένων βιοκαυσίμων, θα εξαιρεθούν από αυτή τη φορολογία. Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει το σχέδιο πρότασης.

Η παρουσίαση των προτάσεων μπορεί να είναι πολιτικά δύσκολη, δεδομένου ότι οι αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές της ΕΕ απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τις 27 χώρες της ΕΕ, που σημαίνει ότι αρκεί ένα μόνο κράτος προκειμένου αυτές να μην υιοθετηθούν.

Οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό εθνικών φόρων, αν και οι Βρυξέλλες μπορούν να ορίσουν ελάχιστους συντελεστές σε ολόκληρο το σύνολο.

Οι εισφορές θα βασίζονται στην ενεργειακή περιεκτικότητα ενός καυσίμου και στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, κάτι που σημαίνει ότι τα ρυπογόνα καύσιμα θα γίνονται ακριβότερα. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι αεροπορικές εταιρείες να στραφούν σε βιώσιμα καύσιμα, για να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η κατανάλωση τέτοιων καυσίμων παρεμποδίστηκε από το υψηλό κόστος, αποτελώντας λιγότερο από το 1% της κατανάλωσης καυσίμων αεριωθούμενων στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.