Προοπτικές και προβλέψεις για την ελληνική οικονομία

Προοπτικές και προβλέψεις για την ελληνική οικονομία

208
Προοπτικές και προβλέψεις για την ελληνική οικονομία

Το ειδικό δελτίο οικονομικών εξελίξεων, με τίτλο «προοπτικές και προβλέψεις για την ελληνική οικονομία και εναλλακτικά σενάρια πολιτικής», όπου παρουσιάζονται ποσοτικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη βασικών μεγεθών για την περίοδο 2021-2022, δημοσιεύει το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, «οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν μεταβάλει τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική τους, για να περιορίσουν το κλείσιμο των επιχειρήσεων και την απώλεια εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε δραστικά τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε δημοσιονομική επέκταση για τη στήριξη των κρατών-μελών στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το ταμείο Next Generation EU, παρά τις όποιες αντιρρήσεις ορισμένων κρατών-μελών, θα αποτελέσει μία σημαντική πρωτοβουλία για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Κράτη-μέλη πιο εύρωστα από την Ελλάδα, όπως, π.χ., η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία, έχουν ήδη προβεί στην εφαρμογή σημαντικών έκτακτων δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Οι μη εύρωστες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν προβεί επίσης στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων, τα οποία, όμως, δεν έχουν ούτε την έκταση ούτε τη στόχευση που απαιτούνται».

Στην παρούσα ανάλυση, προτείνεται η χρήση κονδυλίων για την ενίσχυση της απασχόλησης, όχι μόνο όσον αφορά τους επίσημα ανέργους, αλλά και όσους βρίσκονται οριακά εκτός αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, προτείνεται η αύξηση του μεγέθους του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης, το οποίο θεσπίστηκε το 2016 και το οποίο ωφέλησε σημαντικά τόσο τους συμμετέχοντες όσο και την οικονομία συνολικά. Σύμφωνα με το ειδικό δελτίο οικονομικών εξελίξεων, το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο δείχνει την επίδραση ενός τέτοιου προγράμματος στο πραγματικό ΑΕΠ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα των προβλέψεων στο βασικό σενάριο δεν είναι ενθαρρυντικά. «Δείχνουν ότι από μόνη της η οικονομία δεν τείνει να ανακάμψει ουσιαστικά, χωρίς να υπάρξει κάποια παρέμβαση» τονίζει.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι ένας ισχυρότερος, όσο και βιώσιμος, ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και, κατ’ επέκταση, της απασχόλησης, μπορεί να γίνει εφικτός μέσα από το συνδυαστικό αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός προγράμματος αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ενός προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το μείγμα πολιτικών μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα ανάκαμψης της οικονομίας με βιώσιμους όρους και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτό: Σιμέλα Παντζαρτζή/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.