Τι συμβαίνει στα λιμάνια της Λιβύης

Τι συμβαίνει στα λιμάνια της Λιβύης

406
Τι συμβαίνει στα λιμάνια της Λιβύης

Ίδια παραμένει η κατάσταση στους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών πετρελαίου της Λιβύης, οι οποίοι, λόγω ανωτέρας βίας, είχαν διακόψει τη λειτουργία τους από την Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο αλληλασφαλιστικός οργανισμός Gard, η κατάσταση στα λιμάνια, έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, είχε ως εξής: Τα λιμάνια Farwah, Bouri, Mellitah, Zawia, Tripoli, Al Khoms, Misurata, Benghazi, Tobruk και Marsa El Brega (μόνο για μη πετρελαϊκά φορτία) παραμένουν σε λειτουργία. Υπό «ανωτέρα βία» της NOC βρίσκονται τα λιμάνια Es Sider, Ras Lanuf, Marsa El Brega, Zueitina και Marsa El Hariga, ενώ εκτός λειτουργίας παραμένουν οι λιμένες του Sirte και Derna. Την «ανωτέρα βία» μπορεί να επικαλείται η NOC σε εξαιρετικές συνθήκες και της επιτρέπει να απαλλάσσεται από την ευθύνη σε περίπτωση μη σεβασμού συμβολαίων παράδοσης πετρελαίου.

Ειδικοί ανταποκριτές του Gard αναφέρουν ότι τα λιμάνια που συνεχίζουν να λειτουργούν είναι ασφαλή για προσέγγιση από πλοία. Ωστόσο, συνιστούν σε πλοία με τουρκική σημαία να αποφεύγουν να προσεγγίσουν λιμάνια της Ανατολικής Λιβύης, κατόπιν προειδοποίησης του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA), λόγω της υποστήριξης της Τουρκίας προς την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της χώρας.

Ως εκ τούτου, ο Gard συνιστά προσοχή κατά την προσέγγιση πλοίων σε λιμάνια της Λιβύης καθώς και στα ευρύτερα χωρικά της ύδατα.

Γενικότερα, οι προτάσεις του Gard προς τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι οι εξής:

•    Συμμόρφωση με τους Διεθνείς Κανόνες Εμπορίου για τον κατάπλου σε οποιοδήποτε από τα λιμάνια της Λιβύης που είναι ανοιχτά. Αποφυγή επίσης της πλοήγησης κοντά στους λιμένες οι οποίοι παραμένουν εκτός λειτουργίας.

•    Δήλωση εκ των προτέρων του προβλεπόμενου ταξιδιού και του προς φόρτωση/εκφόρτωση φορτίου, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνονται εγκαίρως.

Εάν τα παραπάνω δεν καθίστανται δυνατά, τότε ο Gard προτείνει στα πλοία να παραμένουν σε διαρκή επαφή με τις τοπικές αρχές της χώρας ή με τους ειδικούς ανταποκριτές του Gard, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που διαδραματίζονται στη χώρα.

Όσον αφορά τα δεξαμενόπλοια τα οποία δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ο Gard προτείνει τα εξής:

•    Tankers που φορτώνουν από τα λιμάνια της Λιβύης πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα συμμόρφωσης, για να διασφαλίζουν ότι το εν λόγω φορτίο έχει εγκριθεί από την Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC). Η NOC κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα και τον έλεγχο όλων των εξαγωγών πετρελαίου από τη χώρα.

•    Οι διαχειρίστριες εταιρείες πρέπει να ζητούν πιστοποιητικό προέλευσης (certificate of origin) από τους ναυλωτές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο φορτωτής είναι όντως η NOC.

•    Οι μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν, μέσω επίσημου εγγράφου, ότι είναι εξουσιοδοτημένοι από τη NOC να μεταφέρουν το εκάστοτε φορτίο.

•    Μετά την ολοκλήρωση παράδοσης και εκφόρτωσης πετρελαίου στη Λιβύη, τα πλοία πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από τα χωρικά ύδατα. Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή καθυστέρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ύποπτη από τις τοπικές αρχές.

Φωτό: STR/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.