Απαγόρευσης συνέχεια για open-loop scrubbers

Απαγόρευσης συνέχεια για open-loop scrubbers

709
Απαγόρευσης συνέχεια για open-loop scrubbers

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα χώρας που θέτει περιορισμούς στη χρήση scrubbers ανοιχτού κυκλώματος από τα πλοία. Η εν λόγω απόφαση για την απαγόρευση αποβλήτων από scrubbers στα χωρικά ύδατα της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε σε ισχύ κατόπιν έκδοσης εγκυκλίου από τη Λιμενική Αρχή της χώρας (MAWANI) στις 19 Αυγούστου.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί κάθετη απαγόρευση των scrubbers. Ωστόσο, τα πλοία τα οποία δεν διαθέτουν υβριδικά scrubbers (ανοιχτού και κλειστού τύπου) θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 0,50% στα χωρικά ύδατα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εγκύκλιος της MAWANI, η εν λόγω απαγόρευση θα ισχύει έως ότου υπάρξει μια παγκόσμια κοινή προδιαγραφή σχετικά με το ζήτημα της χρήσης των scrubbers.