Η ασφάλεια των ναυτικών και η φυσική επαφή με το προσωπικό ξηράς

Η ασφάλεια των ναυτικών και η φυσική επαφή με το προσωπικό ξηράς

485
Η ασφάλεια των ναυτικών και η φυσική επαφή με το προσωπικό ξηράς

Οι ECSA, EMPA και ETF εξέδωσαν κοινή δήλωση σχετικά με τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μεταξύ προσωπικού πληρώματος και ξηράς που επιβιβάζεται σε πλοίο. Οι τρεις φορείς χαιρετίζουν τις συστάσεις της European Healthy GateWays και ζητούν κοινή προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις θαλάσσιες μεταφορές και την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία στα λιμάνια.

Παρά τις πολλές προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα κρίση του Covid-19, οι επαγγελματίες της θάλασσας σε όλη την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία εργάζονται σκληρά για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη προμήθεια αγαθών, την ενέργεια και τον εξοπλισμό και τις απαραίτητες υπηρεσίες μεταφοράς σε εκατομμύρια πολίτες που πλήττονται σήμερα από την πανδημία. Οι εργαζόμενοι στις θαλάσσιες μεταφορές είναι επίσης απαραίτητοι για την επανεκκίνηση των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι επαγγελματίες θα είναι σε θέση να κάνουν τις δουλειές τους σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, καθώς και να διατηρήσουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι σημαντικό να υπάρχει μια σαφής και κοινή προσέγγιση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στη φυσική επαφή μεταξύ των πληρωμάτων των πλοίων και των εξωτερικών εργαζομένων που επισκέπτονται το πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προστασία της υγείας των ατόμων σε πλοία αναφέρουν τα εξής: «Η επαφή μεταξύ του πληρώματος και των εργαζομένων των λιμένων, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων, πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο για να προστατευτούν όλα τα άτομα από τον κίνδυνο μετάδοσης του Covid-19. Για οποιαδήποτε αναγκαία επαφή, ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (Personal Protective Equipment ‒ PPE) πρέπει να φέρεται από τους εργαζομένους σε πλοία και σε λιμάνια, ενώ μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται». Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις προσφάτως εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προοδευτική αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφοράς και της συνδεσιμότητας, οι οποίες αναφέρουν ότι στους εργαζομένους στις μεταφορές, οι οποίοι οφείλουν λόγω της φύσης της εργασίας τους να έχουν υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με άλλους, πρέπει να παρέχονται από τους εργοδότες τους τα κατάλληλα PPE. Επιπλέον, ο ΙΜΟ με εγκύκλιο έγγραφο και με οδηγία που εξέδωσε, προτρέπει κυβερνήσεις και αρμόδιες εθνικές αρχές να ζητήσουν από λιμενικές αρχές και ενώσεις λιμενεργατών να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε πρωτόκολλα ή διαδικασίες που τίθενται σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικές πολιτικές σχετικά με τη χρήση του PPE και της κοινωνικής αποστασιοποίησης που οδήγησε σε διαφορετικές οδηγίες από τους λιμένες και τα κράτη σημαίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στο πλοίο, σε περιπτώσεις που προσωπικό το οποίο βρίσκεται στην ξηρά επιβιβάζεται σε πλοίο, και δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα χρήσης PPE. Η οδηγία του ΙΜΟ για τη διασφάλιση ασφαλών επικοινωνιών και επαφών μεταξύ προσωπικού πλοίου και ξηράς θα βοηθήσει πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ωστόσο, συμπληρωματικά προς αυτή την οδηγία, οι υπογράφοντες θεωρούν έντονα ότι απαιτείται μια κοινή προσέγγιση σε λιμάνια σχετικά με τη χρήση PPE, την κοινωνική αποστασιοποίηση και τον θερμομετρικό έλεγχο στη διεπαφή πλοίου-ξηράς. Αυτό θα βοηθήσει στην εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία στους λιμένες.

Ως εκ τούτου, οι ECSA, EMPA και ETF, που εκπροσωπούν Ευρωπαίους εφοπλιστές, Ευρωπαίους ναυτικούς πιλότους και Ευρωπαίους ναυτικούς, χαιρετίζουν την πρόσθετη οδηγία που παρέχεται από την EU Healthy GateWays σχετικά με τον προτεινόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και την κοινωνική αποστασιοποίηση που απαιτείται από το προσωπικό με βάση την ξηρά κατά την επιβίβαση στο πλοίο, καθώς επίσης και τις οδηγίες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας.

Επομένως, καλούμε επειγόντως τις αρχές των κρατών-μελών και όλους τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν αποτελεσματικά για την εφαρμογή της οδηγίας κοινής δράσης της European Healthy GateWays και να προσαρμόσουν ανάλογα τις εθνικές οδηγίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα πρέπει όλο το προσωπικό με βάση την ξηρά που επιβιβάζεται σε πλοίο να φέρει τον PPE (συμπεριλαμβανομένων των μασκών) που παρέχονται από τους εργοδότες τους και να εφαρμόζει κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης (διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου) κατά την επιβίβαση σε πλοίο. Πρέπει επίσης να δοθεί σοβαρή προσοχή στις συστάσεις του EHG σχετικά με τη θερμομέτρηση.

Φωτό: Ali Haider/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.