Σε σταθερή ρότα η Danaos Corporation το Q1

Σε σταθερή ρότα η Danaos Corporation το Q1

160
Σε σταθερή ρότα η Danaos Corporation το Q1

Η Danaos Corporation Inc. ανακοίνωσε τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία κινήθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών για το Q1 ανήλθε σε $106,2 εκατ. χαμηλότερα κατά 5,9% σε σχέση με πέρυσι ($112,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019), ενώ τα εναρμονισμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα $33,3 εκατ., έναντι $38,7 εκατ. το 2019

Τα ακαθάριστα ημερήσια έσοδα για το τρίμηνο ανήλθαν σε $22.922 ενώ το ποσοστό χρήσης του στόλου (fleet utilization) άγγιξε το 91,3%, ποσοστό ελαφρά μειωμένο σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα της εταιρείας, λόγω καθυστερήσεων κατά τις εργασίες εγκατάστασης scrubbers στα κινεζικά ναυπηγεία. Το ποσοστό κάλυψης για τους επόμενους 12 μήνες ανέρχεται ήδη σε 85%.

Ο Δρ. Ιωάννης Κούστας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε ότι «η πανδημία Covid-19 διέκοψε γρήγορα και δραματικά την αγορά εμπορευματοκιβωτίων και προκάλεσε σημαντική μείωση στους διακινηθέντες όγκους εμπορευματοκιβωτίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία θα έχει πολύ αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ, στην ανεργία και αμέτρητους άλλους μακροοικονομικούς δείκτες βραχυπρόθεσμα. Αν και οι χώρες αρχίζουν σταδιακά να αίρουν τους περιορισμούς και να επιτρέψουν την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της πανδημίας στη ζήτηση των καταναλωτών και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού παραμένει ασαφής. Υπάρχει αισιοδοξία για τις θετικές επιπτώσεις των σαρωτικών δημοσιονομικών και νομισματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν με ασφάλεια».

»Οι εταιρείες liner αντιμετώπισαν τη μείωση του όγκου που προκλήθηκε από την πανδημία ακυρώνοντας δρομολόγια και μειώνοντας ταχύτητες. Ως αποτέλεσμα, οι ναύλοι στις βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις μειώθηκαν μεταξύ 25% και 40%, ανάλογα με το μέγεθος των πλοίων. Παρά τη μειωμένη ζήτηση, η συνετή διαχείριση, οι μειωμένες τιμές των καυσίμων και τα χαμηλότερα επιτόκια μείωσαν σημαντικά την πίεση στις ταμειακές ροές των πελατών της εταιρείας. Επιπλέον, έχουμε δει πρόσφατα αρκετές πρωτοβουλίες από κυβερνήσεις στην Ευρώπη και την Ασία για τη στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η οποία είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.