Ι. Πλακιωτάκης: Όσα μέτρα θα ανακουφίσουν τους ναυτικούς

Ι. Πλακιωτάκης: Όσα μέτρα θα ανακουφίσουν τους ναυτικούς

5151
Ι. Πλακιωτάκης: Όσα μέτρα θα ανακουφίσουν τους ναυτικούς

Σε τηλε-συνέντευξη που πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων και ενεργειών του ΥΝΑΝΠ για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που είχε η πανδημία του Κορωνοϊού σε καίριους τομείς, όπως η ναυτική απασχόληση, η ακτοπλοΐα, η ναυτική εκπαίδευση, ο θαλάσσιος τουρισμός, αλλά και στην προστασία τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και της υγείας του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του ΥΝΑΝΠ.

Ειδικότερα, ο υπουργός ΥΝΑΝΠ ανακοίνωσε:

Αναφορικά με τις αλλαγές πληρωμάτων των πλοίων

Το θέμα της αλλαγής των πληρωμάτων των ποντοπόρων εμπορικών πλοίων στα οποία απασχολείται ένας ικανός αριθμός Ελλήνων ναυτικών, απασχολεί έντονα την διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Αναφορικά με το ζήτημα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, είχε σειρά επαφών με εφοπλιστικές ενώσεις, ναυτιλιακές εταιρείες μέλη των οποίων, αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα.

Ως επιστέγασμα των συζητήσεων αυτών και μετά την κοινή διαπίστωση πως πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το σύνολο σχεδόν της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, ο κ. Πλακιωτάκης απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim, με σκοπό να τονίσει την αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του μείζονος θέματος της αντικατάστασης των πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό των ναυτικών που παραμένουν στα πλοία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η πρωτοβουλία του ΥΝΑΝΠ στοχεύει στην αντιστάθμιση, στο μέτρο του δυνατού, των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων προσώπων που έχουν ληφθεί από μεγάλο αριθμό κρατών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας που έχει ήδη παρασχεθεί από την Ελλάδα και άλλες ναυτιλιακές χώρες για ολιγόμηνη επέκταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας (με τη συναίνεση των ναυτικών), καθώς και της ισχύος των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών και των πιστοποιητικών των πλοίων.

Παροχή ασφαλιστικής ικανότητας ανέργων ναυτικών

 • Παράταση έως την 31η Μαΐου 2020 της ασφαλιστικής ικανότητας των ανέργων ναυτικών από τον Οίκο Ναύτου για όσους δικαιούχους έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 για την εξακολούθηση παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και επιδομάτων σε χρήμα. Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 8.641 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου (ναυτικοί και προστατευόμενα μέλη τους).
 • Παράταση τους τακτικής επιδότησης των ανέργων ναυτικών που παρέχεται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, η οποία έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, για δύο (2) επιπρόσθετους μήνες. Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100 ναυτικοί.

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ναυτικών

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται και ειδικότερα στις εξής κατηγορίες πλοίων:

 • Σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή που επρόκειτο να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλοών τους ή δεν είχαν εκκινήσει τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
 • Σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία, των οποίων ο απόπλους και κατάπλους έχει απαγορευθεί.
 • Σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020.
 • Ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης λύθηκε από την 01-03-2020 έως και την 30-03-2020, επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνείς πλόες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού. Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 1300 ναυτικοί.

Επέκταση παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Επεκτείνονται τα υφιστάμενα μέτρα για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει ανασταλεί στις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων:

 • Σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών, τα οποία δεν έχουν εκκινήσει πλόες τους και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου.
 • Σε όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία τα οποία έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου.
 • Σε πλοία που δραστηριοποιούνται ως λάντζες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020.
 • Σε πλοία που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.
 • Επίσης τα υφιστάμενα μέτρα επεκτείνονται για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31 Μαρτίου 2020, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απασχολήθηκαν σε φορτηγά – οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών ή διεθνών πλόων.

Αναθεώρηση όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση

Τροποποιούνται οι όροι για την εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση, που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, καθώς και οι όροι λήψης επιδότησης αυτών για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σε πραγματική βάση οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκ της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) για τους ναυτικούς που πλήττονται και να επιτυγχάνεται αμεσότερη πρόσβαση σε επιδότηση ανεργίας.
Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν σταδιακά 3.500 ναυτικοί.

Μερική μη Καταβολή του μισθώματος κύριας κατοικίας 

Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Παροχή διευκολύνσεων για ναυτολόγηση ναυτικών

Επέκταση διάρκειας ισχύος έως την 31-07-2020 των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11-06-2019, για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων. Με την εν λόγω ρύθμιση διευκολύνονται ναυτικοί και ιδιαίτερα σπουδαστές ΑΕΝ και επιτυγχάνεται αμεσότερη πρόσβαση αυτών στην απασχόλησή τους επί των πλοίων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τις παραπάνω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν σταδιακά 1.100 ναυτικοί.

Τα εν λόγω μέτρα θα τελούν υπό συνεχή αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη της αποτελεσματικότερης προστασίας των ναυτικών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.