Διώρυγα Παναμά: Νέο όριο βυθίσματος στα πλοία

Διώρυγα Παναμά: Νέο όριο βυθίσματος στα πλοία

1745
Διώρυγα Παναμά: Νέο όριο βυθίσματος στα πλοία

Η ξηρασία και τα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων ώθησαν την Αρχή της Διώρυγας του Παναμά να ανακοινώσει, για δεύτερη φορά σε διάστημα 15 ημερών, νέο όριο για το βύθισμα των πλοίων εκείνων που διέρχονται από τα φράγματα της διώρυγας για Neopanamaxes.

Το νέο όριο αφορά μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα έως και 13,56 μ., το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου 2020.

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά επεσήμανε ότι, μετά τις 17 Απριλίου, η διέλευση από τη διώρυγα των πλοίων εκείνων με βύθισμα μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο θα εξαρτάται από τη στάθμη των υδάτων στη λίμνη Gatun. Εφόσον η στάθμη των υδάτων είναι χαμηλή, τότε τα πλοία θα υποχρεώνονται να εκφορτώσουν φορτίο ή να τροποποιήσουν τη διαγωγή τους.

Φωτό: pancanal.com