ΕΙΑ: Η Ινδία θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε κατανάλωση ενέργειας έως το...

ΕΙΑ: Η Ινδία θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε κατανάλωση ενέργειας έως το 2050

55
ΕΙΑ: Η Ινδία θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε κατανάλωση ενέργειας έως το 2050

Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού οργανισμού EIA (Energy Information Administration), η Ινδία αναμένεται να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από τις ΗΠΑ, αλλά και τις χώρες του OECD, από τα μέσα της δεκαετίας του 2040 έως τα τέλη του 2050. Η μόνη χώρα που θα την ξεπερνάει σε ενεργειακές ανάγκες θα είναι η Κίνα, η οποία εδραιώνεται στην πρώτη θέση των καταναλωτριών χωρών.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως το ΑΕΠ της Ινδίας θα φτάσει από τα $9 τρις το 2018 στα $49 τρις έως το 2050, «τρέχοντας» με μέσο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 5% ετησίως. Κίνα και Ινδία είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες την τελευταία δεκαετία και, σύμφωνα με την ΕΙΑ, θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης.

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην ινδική χερσόνησο αναμένεται έως το 2050 να «τρέχει» με 3,4% ετησίως, αυξάνοντας το μερίδιό της στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας από το 6% το 2018 στο 13%. Η ΕΙΑ σημειώνει πως η οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα επικεντρωθεί σε τομείς μεταποίησης, με τις ενεργειακές ανάγκες να αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της ενεργειακής έντασης του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου.