Ι. Μαρτίνος: Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη ναυτιλία

Ι. Μαρτίνος: Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη ναυτιλία

1578
Ι. Μαρτίνος: Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη ναυτιλία

Ο κ. Ιωάννης Μαρτίνος μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά για τις σημαντικότερες τάσεις στην έξυπνη ναυτιλία, την ανταπόκριση της ναυτιλιακής βιομηχανίας απέναντι σε καινοτόμα, ψηφιακά εγχειρήματα, τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στον σύγχρονο manager, αλλά και για τα διδάγματα που άντλησε από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία της Signal Ocean έως σήμερα.

Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνονται στην έξυπνη ναυτιλία και ποιες από αυτές πιστεύετε πως θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργική διαχείριση των πλοίων;

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σαφή αύξηση στη συσσώρευση και στη διαθεσιμότητα δεδομένων γύρω από τη ναυτιλία. Σε ό,τι αφορά το technical management, δεδομένα γύρω από τα καύσιμα και τις καταναλώσεις, την παρακολούθηση και την προληπτική συντήρηση μηχανών κ.ά. Αλλά και στο commercial management, νέες πηγές πληροφόρησης προκύπτουν συστηματικά πια. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο ρόλος της τεχνολογίας στην εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων θα αποδειχθεί καθοριστικός για τα αποτελέσματα μερικών και, προοδευτικά, των περισσότερων συμμετεχόντων στη ναυτιλία.

Μετά την πρόσφατη εμπειρία σας από την εμπορική διάθεση της πλατφόρμας Signal Ocean, πώς θα αξιολογούσατε την αντιμετώπιση ‒και κυρίως ανταπόκριση‒ της ναυτιλιακής βιομηχανίας απέναντι σε καινοτόμα «ψηφιακά» εγχειρήματα που βασίζονται σε έξυπνες μεθοδολογίες;

Όταν κάτι δουλεύει, η ανταπόκριση είναι εξαιρετική. Στην περίπτωσή μας, ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκε η λύση μας στην καθημερινότητα των πελατών μας μας εξέπληξε θετικά. Αρχίσαμε από την περιοχή που γνωρίζαμε καλύτερα, δηλαδή τα μεγαλύτερα crude tankers, όπου, μετά από μόλις έναν χρόνο, η πλατφόρμα μας χρησιμοποιείται από τις εταιρείες που ελέγχουν πάνω από τον μισό spot στόλο και πάνω από το ένα τέταρτο των crude φορτίων παγκοσμίως. Τώρα επεκτείνουμε την πλατφόρμα με γρήγορους ρυθμούς και στους υπόλοιπους τομείς, τα clean tankers, dry-bulk, LNG/LPG κ.λπ., και ελπίζουμε ότι η ανταπόκριση θα είναι ανάλογη.

Αρκετοί μελετητές ισχυρίζονται πως το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα οφείλεται ‒μεταξύ άλλων‒ στην ικανότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών και στελεχών να λαμβάνουν (επιτυχημένες) εμπορικές αποφάσεις ενστικτωδώς. Πώς πιστεύετε ότι καινοτόμες προτάσεις όπως το Signal Ocean θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σε μια τόσο «παραδοσιακή» βιομηχανία;

Οι επαγγελματίες στη ναυτιλία, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες φυσικά, βασίζουν τις επιτυχημένες εμπορικές αποφάσεις σε δύο παράγοντες: α) τη βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, β) ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο πηγών πληροφόρησης και ευκαιριών, που μεταφράζονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα εργαλείο σαν το Signal Ocean μπορεί να ενισχύσει το δεύτερο, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για βαθιά γνώση και εμπειρία. Γι’ αυτό και εμείς συχνά εξηγούμε ότι σεβόμαστε έμπρακτα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η ναυλαγορά σήμερα: δεν έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανοιχτής διάχυσης της πληροφόρησης ή και αυτόματου trading, που ενδεχομένως θα άμβλυνε τις διαφορές και τα πλεονεκτήματα.

Οι καινοτόμες προτάσεις συνήθως υιοθετούνται από ναυτιλιακές εταιρείες με σημαντικούς στόλους, που ακολουθούν πιο σύγχρονα μοντέλα διοίκησης. Ποιο είναι το προφίλ των early adopters στην περίπτωση της Signal Ocean; Πόσο θα μπορούσε να υποστηρίξει η συγκεκριμένη πλατφόρμα μια οικογενειακή εταιρεία διαχείρισης πλοίων με μικρό τονάζ;

Σε πρώτη φάση, όντως οι μεγαλύτερες εταιρείες με πλουσιότερη πληροφόρηση κινήθηκαν αποφασιστικότερα. Παρ’ όλα αυτά, πολύ γρήγορα ακολούθησαν μικρότερες εταιρείες και ομάδες, καθώς διαπίστωναν ότι μπορούν να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκολίες αναζήτησης, ανάλυσης και εκμετάλλευσης των πληροφοριών τους. Η λύση μας, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες του cloud computing, δεν χρειάζεται εγκατάσταση και παραμετροποίηση/προσαρμογή. Είναι, συνεπώς, το ίδιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες κάθε μεγέθους και μηχανοργανωτικής ωριμότητας.

Υπάρχει η απαιτούμενη εκπαίδευση, τεχνογνωσία και κατάρτιση από τα στελέχη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για τη χρήση έξυπνων πλατφορμών και εργαλείων; Πώς διασφαλίζετε ότι τα στελέχη των εταιρειών έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα προς όφελός τους και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν το όφελός τους από την υπηρεσία (και τελικά να παραμείνουν πελάτες);

Όσο πιο καλή δουλειά κάνει κάποιος στον σχεδιασμό ενός προϊόντος, δηλαδή σε αυτό που λέγεται user experience design και product management, τόσο πιο εύκολο είναι για τον χρήστη να το καταλάβει και να το εκμεταλλευτεί γρήγορα και σωστά. Όσο λοιπόν κάνουμε καλή δουλειά σε αυτούς τους τομείς, οι ικανότητες των στελεχών που συναντάμε φτάνουν και περισσεύουν.

cameron-venti-DZQqCcT-5gk-unsplash

Στο παρελθόν έχετε αναφερθεί στη σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίσατε κατά την προσπάθεια εξεύρεσης στελεχών με τεχνογνωσία στον χώρο των νέων τεχνολογιών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα σήμερα στην εταιρεία σας;

Όταν χρειάζεσαι ανθρώπους με γνώσεις στη ναυτιλία και στην τεχνολογία, συνήθως ξεκινάς από κάποιον που ξέρει το ένα από τα δύο και του μαθαίνεις το άλλο. Αναγκαστικά, λοιπόν, χρειάζεσαι τον χρόνο και τις δομές που επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας σου να εξελίσσουν και τελικά να παντρεύουν δεξιότητες από τους δύο χώρους. Στην Ελλάδα η ναυτιλία απολαμβάνει σημαντική απήχηση ως παραγωγικός χώρος, οπότε αυτό βοηθάει στην προσέλκυση ταλέντου, που ενδεχομένως σε άλλες γεωγραφίες θα απορροφούνταν πρώτα από άλλους τομείς.

Ποια είναι τα σημαντικότερα διδάγματα που αντλήσατε από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία της Signal Ocean έως σήμερα;

Ένα σημαντικό δίδαγμα είναι ότι μπορείς τελικά και στη ναυτιλία, όπως έχουμε δει και σε άλλες βιομηχανίες, λιγότερο ή περισσότερο παραδοσιακές, να εκμεταλλευτείς την τεχνολογία για να πετύχεις σημαντικό impact στην απόδοση και στην κερδοφορία. Και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσεις νέες ευκαιρίες και προοπτικές. Για παράδειγμα, ο «πρώτος» πελάτης της πλατφόρμας, η Signal Maritime (η ναυτιλιακή που ανήκει στο Signal group), εδώ και τέσσερα χρόνια φέρνει αποτελέσματα που ξεπερνούν κατ’ ελάχιστον κατά $1.000 το βαπόρι την ημέρα τον ανταγωνισμό/συναγωνισμό. Αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε ένα pool και να προσκαλέσουμε πλοιοκτήτες να συμμετάσχουν σε αυτό. Έτσι, επεκτείνουμε τα assets που απολαμβάνουν την καλή απόδοση και μοιραζόμαστε την προστιθέμενη αξία με πρωτόγνωρους όρους διαφάνειας και ευελιξίας.

Μπορεί μια start-up να επιβιώσει και τελικά να αναπτυχθεί χωρίς σημαντική αρωγή από κρατικές επιδοτήσεις ή γενναίες ιδιωτικές επενδύσεις;

Σαφέστατα. Στατιστικά μιλώντας, βέβαια, υπάρχουν περιβάλλοντα όπου αυτό συμβαίνει πιο συχνά, όπως η Αμερική, και άλλα όπου αυτό είναι πιο σπάνιο, αλλά όχι αδύνατο, όπως η Ευρώπη. Η επίδραση αυτού που λέμε «οικοσύστημα» στα start-ups είναι πολύ μεγάλη και δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση. Η παιδεία, τα πλαίσια και δίκτυα υποστήριξης και αλληλοσυμπλήρωσης, η εργασιακή κουλτούρα αλλά και η γενικότερη προσέγγιση της κοινωνίας, όλα διαμορφώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Ναυτικά Χρονικά, Αρ. Φύλλου: 223, Τεύχος: Οκτωβρίου 2019

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.