Ένα emission-free μέλλον το στοίχημα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών

Ένα emission-free μέλλον το στοίχημα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών

98
Ένα emission-free μέλλον το στοίχημα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση ναυπηγείων και κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού SEA Europe, στις 24 Οκτωβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενέκριναν καταρχήν τη σύναψη μιας εταιρικής σχέσης για την επίτευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, στo πλαίσιo του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe. Η εν λόγω συνεργασία θα επιτρέψει στον τομέα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνολογίες και λύσεις που θα μετατρέψουν τον ναυτιλιακό κλάδο σε ένα κλάδο μηδενικών εκπομπών για όλους τους τύπους πλοίων και ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Στo πλαίσιο της συνεργασίας θα χρηματοδοτηθούν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας προκειμένου ο κλάδος των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών να πετύχει τους περιβαλλοντικούς του στόχους σύμφωνα με τη στρατηγική του ΙΜΟ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, του στρατηγικού οράματος «A Clean Planet for All» της ΕΕ και του ευρωπαϊκού «Green Deal».

O Γενικός Γραμματέας της SEA Europe Christophe Tytgat, ανέφερε σχετικά: «Ο μόνος κατάλληλος τρόπος για να επιταχυνθεί η μετατροπή του κλάδου των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών σε ένα κλάδο μηδενικών εκπομπών, είναι μια συντονισμένη δράση. Μια εταιρική σχέση είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο προκειμένου να καθορίσουμε από κοινού τα επόμενα βήματα για έναν τομέα θαλάσσιων μεταφορών απαλλαγμένο από τα ορυκτά καύσιμα».

«Η έγκριση της συγκεκριμένης εταιρικής σχέσης δείχνει μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Το γεγονός ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν χορηγήσει αυτό το σημαντικό εργαλείο στον ναυτιλιακό κλάδο, δείχνει ότι η ΕΕ είναι πεπεισμένη για τη στρατηγική σημασία του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών καθώς και για τον ρόλο του τομέα της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής τεχνολογίας ως ένας πάροχος λύσεων για σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις», πρόσθεσε ο κ. Tytgat.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.