Συνεχώς μειούμενη βαίνει η παγκόσμια ανάπτυξη

Συνεχώς μειούμενη βαίνει η παγκόσμια ανάπτυξη

71
Συνεχώς μειούμενη βαίνει η παγκόσμια ανάπτυξη

Οι παρατεταμένες διεθνείς εμπορικές εντάσεις και η χαμηλότερη του αναμενομένου ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σε αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2019 και το 2020, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε.

Η πρόβλεψη του ΠΟΕ για το 2019 αναθεωρείται μόλις στο 1,2%, από 2,6% που ήταν σε έκθεση του Απριλίου. Για το 2020, ο Οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας κατά 2,7%, ενώ στην αντίστοιχη πρόβλεψη του Απριλίου έφτανε στο 3%.

Οικονομολόγοι του ΠΟΕ σημειώνουν ότι ο κίνδυνος περαιτέρω ύφεσης παραμένει υψηλός και οι προβλέψεις που κάνει ο Οργανισμός εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εμπορικές και πολιτικές σχέσεις.