Οι Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές για τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα

Οι Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές για τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα

185
Οι Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές για τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα

Ένα σύνολο οργανισμών από τους κλάδους της ναυτιλίας, της διύλισης πετρελαίου και της προμήθειας καυσίμων, αλλά και οργανισμοί τυποποίησης και το International Group of P&I Clubs, συνεργάστηκαν για τη σύνταξη Κοινών Κατευθυντήριων Γραμμών (Joint Industry Guidance) σχετικά με την προμήθεια και τη χρήση των νέων ναυτιλιακών καυσίμων με 0.50% περιεκτικότητα σε θείο.

Το εν λόγω έντυπο έχει αναπτυχθεί προκειμένου να παρέχει καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους σε ολόκληρη την ναυτιλιακή βιομηχανία και τον κλάδο ναυτιλιακών καυσίμων, από τα διυλιστήρια και τους προμηθευτές καυσίμων μέχρι και τους τελικούς καταναλωτές.

Παρουσιάζει ειδικά θέματα ασφάλειας και επιχειρησιακά θέματα που σχετίζονται με την παροχή και τη χρήση καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 0.50%, ενώ περιλαμβάνει και μια επισκόπηση των ποιοτικών αρχών των καυσίμων και των έλεγχων που θα πρέπει να διεξάγονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ζητήματα ασφάλειας εντοπίζονται, προλαμβάνονται ή / και μετριάζονται. Δεν εξετάζει ζητήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς των κρατών σημαίας, των κρατών λιμένων και του ΙΜΟ, και δεν αναφέρεται σε εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης (πχ συστήματα καθαρισμού καυσαερίων) και σε εναλλακτικά καύσιμα όπως το LNG, το υδρογόνο και τη μεθανόλη.

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.