Κοινή καμπάνια από Paris και Tokyo MoUs

Κοινή καμπάνια από Paris και Tokyo MoUs

265
Κοινή καμπάνια από Paris και Tokyo MoUs

Να εφαρμόσουν από κοινού μια καμπάνια επιθεώρησης αναφορικά με τα συστήματα και τις διαδικασίες στα πλοία σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης αποφάσισαν οι Ναυτιλιακές Αρχές των κρατών μελών, που υποστηρίζουν τα Μνημόνια του Τόκιο και των Παρισίων.

Στόχος της εν λόγω καμπάνιας είναι να διασφαλισθεί ότι τα πλοία μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και κατάλληλα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των ζημιών στα πλοία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της καμπάνιας θα επιβεβαιωθεί ότι λαμβάνονται από άλλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των πλοίων, ότι γνωρίζουν τα μέλη των πληρωμάτων τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους καθώς και ότι λειτουργούν σωστά τα συστήματα στα πλοία σε περιπτώσεις επειγουσών καταστάσεων.

Η καμπάνια επιθεώρησης πρόκειται να πραγματοποιηθεί για ένα διάστημα τριών μηνών, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της οποίας τα πλοία θα υπόκεινται σε μία μόνο επιθεώρηση κατά την προαναφερθείσα περίοδο.

Σε ό,τι αφορά την από κοινού επιθεώρηση του Tokyo MoU και του Paris MoU, οι επιθεωρητές PSC θα έχουν έναν κατάλογο με 11 ερωτήσεις με βάση τις οποίες θα εκτιμηθεί εάν ο εξοπλισμός των πλοίων είναι κατάλληλος για να ανταποκριθεί σε καταστάσεις «κόκκινου» συναγερμού.

Μέσα στην περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν συνολικά πάνω από 10.000 επιθεωρήσεις.

Φωτό: Pixabay

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.