Σημαντική αύξηση κερδών το 2018 για τον ΟΛΘ

Σημαντική αύξηση κερδών το 2018 για τον ΟΛΘ

110
Σημαντική αύξηση κερδών το 2018 για τον ΟΛΘ

Το 2018 η συνολική δραστηριότητα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης αυξήθηκε σημαντικά συγκριτικά με το 2017, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2% σε σχέση με το 2017, λόγω της αυξημένης διακίνησης εισαγωγών/εξαγωγών, η οποία από 348.503 TEUs το περασμένο έτος ανήλθε σε φέτος σε 363.109 TEUs, παρουσιάζοντας αύξηση +4,2%, αλλά και της αυξημένης διακίνησης διαμετακόμισης που αυξήθηκε από 52.495 TEUs σε 60.637 TEUs, σημειώνοντας αύξηση 15,5%. Βελτιώθηκε επίσης και το μείγμα των εμπορευματοκιβωτίων, με αποτέλεσμα τα έσοδα των εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθούν σε υψηλότερο ποσοστό από το συνολικό όγκο διακίνησης (7,2% έναντι 5,6% αντίστοιχα).

Ο συνολικός όγκος των φορτίων του συμβατικού λιμένα αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μείγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του συμβατικού φορτίου να αυξηθεί κατά 11,6% από €16,9 εκατ. το 2017 σε €18,9 εκατ. το 2018. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων και την επιβατική κίνηση παρέμειναν, σε μεγάλο βαθμό, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το μεικτό κέρδος αυξήθηκε από €21,8 εκατ. σε 27,1 εκατ. ευρώ το 2018, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 24,4%. Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στα αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, με αποτέλεσμα ο δείκτης μεικτού κέρδους να αυξηθεί από 40,2% το 2017 σε 46,4% το 2018.

Το 2017 το καθαρό κέρδος επηρεάστηκε αρνητικά από την απομείωση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων αναμενόμενων ζημιών. Το 2018 οι επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ, έχουν αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων από την επιχειρησιακή λειτουργία, οδήγησε σε συνολική αύξηση των καθαρών κερδών  κατά €10,0 εκατ. περίπου το 2018, αυξάνοντας τον σχετικό δείκτη από 13,4% το 2017 σε 29,3% το 2018.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. κ. Σωτήριος Θεοφάνης: «Μετά την αλλαγή της Μετοχικής Σύνθεσης της OΛΘ Α.Ε. το Μάρτιο του 2018, η νέα Διοικητική Ομάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του Λιμένα, τη βελτίωση της αξιοπιστίας της εξυπηρέτησης των πελατών και την ανάπτυξη της Εταιρείας, με στόχο νέους πελάτες και αγορές. Το αυξημένο επίπεδο δραστηριότητας και η βελτιωμένη οικονομική επίδοση του έτους 2018 δείχνει ότι βαδίζουμε στον σωστό δρόμο, αλλά χρειάζονται ακόμα μεγάλες προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικής του Λιμένα. Μέρος αυτών των προσπαθειών αποτελούν όχι μόνο οι επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας του Λιμένα, που θα μας δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στις υφιστάμενες και νέες αγορές, αλλά και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του».

Φωτό: thpa.gr

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.