Τι σημαίνει η αναβάθμιση της Hapag-Lloyd από την Μoody’s

Τι σημαίνει η αναβάθμιση της Hapag-Lloyd από την Μoody’s

78
Τι σημαίνει η αναβάθμιση της Hapag-Lloyd από την Μoody’s

Ο οίκος αξιολόγησης Μoody’s επιβεβαίωσε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Hapag-Lloyd με την αξιολόγηση Β1 του CFR (corporate family rating), θέτοντας σταθερό outlook.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Moody’s η εν λόγω αναβάθμιση αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της προόδου για την πλήρη ενσωμάτωση της UASC στην Hapag-Lloyd μετά την συγχώνευσή τους, της μείωσης της μόχλευσης και των θετικών ταμειακών ροών λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων της γερμανικής εταιρείας.

Τέλος όπως αναφέρει η Hapag-Lloyd στη σχετική της ανακοίνωσή της ο σύγχρονος και αποδοτικός στόλος της γερμανικής εταιρείας της επιτρέπει να μειώνει τα λειτουργικά της έξοδα ανά ΤΕU παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων.