Ποιές είναι οι συνιστώσες επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας το 2019;

Ποιές είναι οι συνιστώσες επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας το 2019;

158
Ποιές είναι οι συνιστώσες επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας το 2019;

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% το 2019, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών και οικονομολόγων του Chinese Academy of Social Sciences, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση, η εκτιμώμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης το 2019, θα αποτελέσει απόρροια της διαφαινόμενης εξασθένισης της αμερικανικής οικονομίας μετά την ραγδαία ανάπτυξη που γνώρισε το 2018.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από ενδεχόμενες ανακατατάξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες θα προκληθούν από αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς που θα προωθήσει η Fed. Με τη σειρά τους οι αυξήσεις αυτές των επιτοκίων είναι πιθανό να επηρεάσουν τα νομίσματα άλλων χωρών και να οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής των εξωτερικών τους χρεών, ενώ και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών δυνάμεων παγκοσμίως θα επιδράσουν επίσης αρνητικά στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι τόσο το ΔΝΤ όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμούν επίσης ότι η αμερικανική οικονομία θα επιβραδυνθεί το 2019 συγκριτικά με το 2018 και είναι χαρακτηριστικό ότι η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο 2,5% έναντι 2,7% το 2018.