Περιβαλλοντική ενημέρωση: νέοι στόχοι για Paris και Tokyo MoU

Περιβαλλοντική ενημέρωση: νέοι στόχοι για Paris και Tokyo MoU

249
Περιβαλλοντική ενημέρωση: νέοι στόχοι για Paris και Tokyo MoU

Οι Ναυτιλιακές Αρχές που υποστηρίζουν τα Μνημόνια Συνεργασίας του Τόκιο (Tokyo MoU) και των Παρισίων (Paris MoU) αναμένεται να εκδώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 εγκύκλιους ενημέρωσης και προειδοποίησης (letters of warning) κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων σε πλοία αναφορικά με την επικείμενη εφαρμογή του sulphur cap στη ναυτιλία.

Στόχος αποτελεί η αφύπνιση των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου τα πλοία να ανταποκριθούν έγκαιρα και πλήρως στις νέες διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο ομαλή και συνεπής εφαρμογή του sulphur cap 2020, το Paris MoU και το Tokyo MoU πρόκειται να προωθήσουν από κοινού μια καμπάνια ενημέρωσης στα πλοία τα οποία επιθεωρούν. Η καμπάνια θα λάβει χώρα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας θα εκδίδεται μια εγκύκλιος ενημέρωσης σε όσα πλοία θεωρείται ότι δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για το sulphur cap.

Φωτό: Paris MoU