ΙΕΑ: Γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση για πετρέλαιο έως το 2050

ΙΕΑ: Γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση για πετρέλαιο έως το 2050

83
ΙΕΑ: Γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση για πετρέλαιο έως το 2050

Τα πλαστικά και άλλα πετροχημικά προϊόντα θα οδηγήσουν την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου έως το 2050, αντισταθμίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την μειωμένη κατανάλωση καυσίμων κίνησης σύμφωνα με την International Energy Agency (IEA).

Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο για την μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης αυξάνονται, η ζήτηση για πετροχημικά προϊόντα θα πάρει την ανιούσα όπως εκτιμά η ΙΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα σημειώνεται ότι το 2017 η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο για την παραγωγή πετροχημικών ανήλθε σε 12 εκατ. βαρέλια/ημέρα ή 12% της συνολικής ζήτησης. Όπως αναφέρει λοιπόν η ΙΕΑ, ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι αυξηθεί στα 18 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2050.

Τέλος σημειώνεται ότι η άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων θα λειτουργήσει κατασταλτικά για την ζήτηση πετρελαίου στις μεταφορές έως το 2050.