Η Γυάρος φάρος ελπίδας για την θαλάσσια βιοποικιλότητα

Η Γυάρος φάρος ελπίδας για την θαλάσσια βιοποικιλότητα

70
Η Γυάρος φάρος ελπίδας για την θαλάσσια βιοποικιλότητα

Ο ΜΚΟ WWF μετά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίο, «μετέτρεψε» τη Γυάρο στο πρώτο θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην Ελλάδα. Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στην Γυάρο και της προς εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας, Monachus monachus.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη και πρωτοβουλία, άλλωστε, είναι σημαντικότατη αφού το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας «ζει» στο ιστορικό αυτό νησί. Η νήσος αυτή παράλληλα αποτελεί αποικία ενός μοναδικού θαλασσοπουλιού, του Μύχου.

Επιπροσθέτως η εν λόγω απόφαση συμβάλλει στην προστασία του βυθού της νήσου, όπου το 50% του οποίου καλύπτεται από λιβάδια Ποσειδωνίας και τραγάνες, στη διατήρηση και προστασία των υφάλων (τραγάνας) και στην προστασία των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής.

Η δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από την περιοχή Natura της Γυάρου αποτελεί στόχο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, το οποίο συντονίζει η WWF Ελλάς.

Τέλος το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής, στηρίζοντας τη βιώσιμη αλιεία και τις τοπικές οικονομίες των γειτονικών νησιών της Σύρου και της Άνδρου.