Σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της απόδοσης των πλοίων από την Hempel

Σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της απόδοσης των πλοίων από την Hempel

159
Σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της απόδοσης των πλοίων από την Hempel

Η κορυφαία εταιρεία κατασκευής επιστρώσεων Hempel επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα της ναυτιλιακής βιομηχανίας με την κυκλοφορία του νέου συστήματος απόδοσης SHAPE (Systems for Hull and Propeller Efficiency). Λαμβάνοντας υπ’όψιν τη συνεχή εστίαση των διαχειριστών πλοίων προς την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, το SHAPE συνδυάζει στοιχεία βελτιστοποίησης της απόδοσης του κύτους και της προπέλας για να μεγιστοποιήσει την ποιότητα της ανάλυσης των δεδομένων απόδοσης.

Το SHAPE βασίζεται στο πλαίσιο του ISO 19030 το οποίο καθορίζει τις μεθόδους για τον προσδιορισμό των αλλαγών στην απόδοση του κύτους και της προπέλας, ενώ παράλληλα υπολογίζει και τους βασικούς δείκτες που αποτελούν πρότυπα βιομηχανικά μέσα μέτρησης της απόδοσης της προπέλας. Το SHAPE της Hempel είναι ένα πιο προηγμένο σύστημα το οποίο παρακολουθεί τις μακροπρόθεσμες τάσεις χρησιμοποιώντας δείκτες επιδόσεων εν λειτουργία.

Χρησιμοποιώντας αυτό το διαφανές σύστημα, σε συνδυασμό με τις επιστρώσεις κύτους της Hempel, οι πλοιοκτήτες μπορούν τώρα να λάβουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα και να λειτουργούν πιο αποδοτικά και ανταγωνιστικά, ανεξάρτητα από τον τύπο του πλοίου, την ηλικία και το μέγεθος, με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία του πλοίου τους.

Το SHAPE αποτελεί ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα προσδιορισμού απόδοσης, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ερμηνείας των δεδομένων από ειδικούς καθώς και συμβουλές από την ομάδα χημικών, φυσικών και επιστημόνων υδροδυναμικής της Hempel. Επιπλέον, προσφέρει βασικούς δείκτες απόδοσης που βασίζονται σε μετρήσεις απώλειας ταχύτητας για την παρακολούθηση των κερδών απόδοσης με την πάροδο του χρόνου, καθώς και μια διαφανή και οικονομικά αποδοτική παρακολούθηση των επιδόσεων η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία ISO 19030.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.